Kommunikationspakke til Kraruplund - virksomhedsdonationer

Virksomheder og 18.000 danskere har købt sjælden vestjysk skov

Den Danske Naturfond har købt den 50 hektar store skov Kraruplund mellem Varde og Grindsted med støtte fra virksomheder og 18.315 danskere. Skoven skal nu have fred og ro, så dyr og planter kan leve frit.  Naturfonden og Varde Kommune vil fremover samarbejde om at få biodiversiteten til at blomstre i den gamle skov.

Tusind tak for jeres bidrag til at sikre mere skov i Danmark. 100 % af jeres donation er gået til opkøbet.

Nedenfor finder I gratis materialer at bruge i jeres kommunikation om jeres bidrag til Kraruplund.

Der er blevet mangel på gamle løvtræer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker. Kun 4,6 procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes. Men i Kraruplund får dyr, planter og svampe de bedste vilkår fremover. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Kommunikationsmaterialer til fri brug

Forslag til tekster brug i SOME kommunikation om Kraruplund

LinkedIn opslag for virksomheden

(Virksomhed)/Vi bidrager med x m2 mere plads til naturen/biodiversiteten med (udregningen er jeres donation/12 kr.)  i skoven Kraruplund mellem Varde og Grindsted🎉.

Med donationer fra os (firmanavn), 18.315 Naturbeskyttere og andre virksomheder, har @DenDanskeNaturfond købt den 50 hektar store skov for at beskytte skoven for altid. 🌳🦉🦇🤸

Naturfondens formand, Bengt Holst, glæder sig over hjælpen til naturen.

”Der er hårdt brug for mere plads til naturen og mere urørt skov. Den danske natur har været under pres i mange år. Vi skal vende udviklingen, hvis vores børn og børnebørn skal kunne opleve en rig dansk natur. Det gør vi ved at sikre flere naturområder, hvor naturen kan trives for altid,” siger @Bengt Holst, formand for Naturfonden.

Citat (f.eks. hvorfor virksomheden har støttet naturen/biodiversiteten og glæder sig over at bidrage til en løvskov med eg, bøg og det mere sjældne lindetræ ti gavn for fugle som ravn, huldue og grønspætte og i bækken den smukke isfugl)

Sammen bidrager vi til mere natur og biodiversitet.

#biodiversitet #bæredygtighed #csr

Foto:  Jesper Edvardsen

 

LinkedIn – Company annoncement

We make a difference to nature and the biodiversity with (your donation/12 kr.) m2 of nature in the new forest Kraruplund between Varde and Grindsted🎉.

Together with us, 18.315 private nature conservators and other companies, The Danish Nature Fund (@dendanskenaturfond) has purchased 50 hectares of wild forest 🌳🦉🦇🤸.

The foreman of the The Danish Nature Fund, @Bengt Holst, welcomes the help given to nature.

“More space for nature and more pristine forest is much needed. The Danish nature has been under pressure for many years. We must reverse the trend, if our children and grandchildren are to experience a rich Danish nature. At the Danish Nature Fund we do this by ensuring more natural areas where nature can thrive forever”, says Bengt Holst.

Quote from company (for example let your CEO explain the reason why you have supported nature and the biodiversity at your company supporting native deciduous forest such as oak, beech, and the rare linden wood in favor of the birds such as ravens, stock pigeons and green woodpecker).

Together we support more space for nature and biodiversity.

#biodiversity #sustainability #csr

Photo: Jesper Edvardsen

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.

SOME-billeder til brug i jeres kommunikation (DA/ENG)

Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billedet.

Vi støtter dansk Natur (blå)
We protect Danish Nature (blue)
Vi hjælper dansk natur (orange)
We protect Danish Natur (orange)
Vi hjælper dansk natur (grøn)
We protect Danish Natur (green)

Forslag til tekster brug i intern kommunikation om Kraruplund (below in English)

Vores donation på xx kr. svarende til xx m2 (udregningen er donation i kr./12) har Naturfonden omsat til en skov mellem Varde og Grindsted i Vestjylland.
Skoven er på 50 hektar eller ca. 70 fodboldbaner og er et af få områder med oprindelig løvskov i den del af Danmark.

Vi er stolte af at have bidraget til mere urørt skov med eg, bøg og det sjældne lindetræ. I ”vores” skov lever fugle som ravn, huldue og grønspætte og i bækken den smukke isfugl.

Hvis nogle af jer har lyst til at besøge skoven, kan I læse mere om den på Naturfondens hjemmeside https://naturfonden.dk/natur/kraruplund/
Alle kan opleve skoven året rundt. God fornøjelse!

English
The Danish Nature Foundation has turned our donation of xx kr. into Xx m2 (the calculation is donation I kr./12) of new forest in the south-western part of Denmark.

The forest is 50 hectares (approximately 70 football fields) and one of few areas of native deciduous forest in that part of the country.
We are proud to have contributed to deciduous forest with oak, beech, and the rare linden wood. “Our” forest holds birds such as ravens, stock pigeons and green woodpecker.

If you wish to visit the forest, you can read more on the Danish Nature Fund’s homepage (in Danish) https://naturfonden.dk/natur/kraruplund/
The forest is open all year round. Enjoy!

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.
Foto: Jesper Edvardsen.

FAKTA OM KRARUPLUND (below in English)

Geografi

 • Gammel skov i den sydvestlige del af Jylland mellem Varde og Grindsted
 • Skoven er på 50 hektar eller ca. 70 fodboldbaner og er en af få områder med oprindelig løvskov i den del af landet
 • Vi samarbejder med Varde Kommune om at give biodiversiteten bedre vilkår og give alle mulighed for store oplevelser
 • Kraruplund er det 19. naturområde, som Naturfonden beskytter og genopretter.


Kraruplund
Her vokser gamle træer som eg, bøg and det mere sjældne lindetræ. Lind er vigtig for mange arter og kan blive 300 år gammelt. Det blomstrer og er et vigtigt nektartræ for mange insekter.

I skoven lever fugle som ravn, huldue og grønspætte og i bækken den smukke isfugl.

Sådan får skoven hjælp
Der er blevet mangel på gamle løvtræer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker. Kun 4,6 procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes.

Men i Kraruplund får dyr, planter og svampe de bedste vilkår fremover.

 • Gamle træer bevares. Løvskoven får ro til at udvikle sig frit som naturlig, urørt skov. De gode dele af løvskoven med gamle eg, bøg og lind får lov at vokse frit som urørt skov, hvor træerne bliver så gamle, de kan.
 • Døde træstammer og grene bliver liggende i skovbunden og rådne. Det giver mange tiltrængte levesteder til svampe og insekter. Flere insekter giver mere føde til dyr som fugle, mus og grævling.

En del af skoven er god skov, som har fået lov at passe sig selv i mange år. Andre steder kan naturen blive vildere, for eksempel ved at give plads til mere løvskov eller skoveenge. Det fastlægges nærmere i en naturplan, som Varde Kommune og Naturfonden laver sammen.

God adgang

 • Naturfonden og Varde Kommune laver sammen en plan for, hvordan alle kan opleve skoven.
 • Der er allerede flere kilometer gode stier. Alle har fri adgang til skoven, så skoven kan være et endnu mere populært sted at tage på familieudflugt.
 • Frivillige fra den lokale Sogneforening har i flere år arbejdet med at anlægge stier, også handicap­venlige stier, sætte skilte op, bygge shelter, bænke og et madpakkehus.

Populær oase ved Letbæk Mølle
Ved skoven ligger Letbæk Mølle, som er et populært sted at nyde et par timer med familien. Det er en gammel vandmølle, som blev bygget i 1634 ved det lille vandløb Letbæk. Senere blev den til traktørsted. Letbæk Mølle blev nedlagt i 1905, men søen og møllehuset ved skoven er et populært sted at besøge.

 Femte skov sikret af danskerne
Kraruplund er den femte skov, Naturfonden giver til naturen med hjælp fra danskere og virksomheder i hele Danmark.

18.315 danskere og virksomheder har hjulpet med at give skoven til naturen ved at købe Naturfondens SKOVBEVIS eller som Naturbeskytter, der hver måned frikøber natur med en donation til Naturfonden. Verdens Skove har også hjulpet til. Deres Skovcertifikater har sikret 15.287 m2 af skoven.

Læs mere på https://naturfonden.dk/natur/kraruplund/


Skov mangler i Danmark
Naturfondens formand, Bengt Holst, glæder sig over at hjælpen til naturen, nu også i Kraruplund. Skoven er det 19. naturområde, som Naturfonden opkøber og beskytter i Danmark. Der er hårdt brug for mere plads til naturen og mere urørt skov, siger Bengt Holst.

”Den danske natur har været under pres i mange år. Vi skal vende udviklingen, hvis vores børn og børnebørn skal kunne opleve en rig dansk natur. Det gør vi ved at sikre flere naturområder, hvor naturen kan trives for altid,” siger Bengt Holst.

Citatet til fri afbenyttelse

(Tag gerne Bengt Holst på LinkedIn og/eller Den Danske Naturfond i evt. post/opslag på LinkedIn, Facebook eller Instagram (@naturfonden)).

Om Den Danske Naturfond

Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.
Foto: Jesper Edvardsen.

FACTS ABOUT KRARUPLUND

Geography

 • Old forest in the southern part of Jutland, Denmark
 • 50 hectares (approximately 70 football fields) or 4 acres forest between Varde and Grindsted
 • We collaborate with the local municipality of Varde to improve the biodiversity and give everyone the opportunity for great experiences in the forest
 • Kraruplund is the 19. nature area for the Danish Nature Fund to preserve and conserve.

The Forest
The forest is one of the few forests in the area with native deciduous forest such as oak, beech, and the rare linden wood. Linden wood is of importance to many other species. It blooms and is an essential nectarine wood for many insects.

The forest holds birds such as ravens, stock pigeons and green woodpecker. The kingfisher lives in the brook.

Monthly givers and companies fund the forest
18.315 Danes (monthly donors called Nature Conservators) and six companies (Angelika/Geranium included) and one organization (FORESTS OF THE WORLD) have donated funds for the new nature area Kraruplund.
Read more (in Danish) https://naturfonden.dk/natur/kraruplund/

Nature conservation
Only 4,6 percent of the woodland in Denmark is wild nature where trees are not cut down and the forest is not cultivated. The Nature Foundation will make biodiversity flourish in the old forest.

 • Old trees will be preserved. The deciduous forest is allowed to develop freely, naturally and as a pristine forest.
 • Dead logs and remain in the forest bind to rotten and become much needed habitats for many types of mushrooms and insects. More insects make up more food for animals like birds, mice, and badgers.
 • Part the forest has been left alone for many years whereas other parts can become wilder by planting more deciduous trees and making space for forest meadows.
 • Together with the Municipality of Varde, The Danish Nature Fond will make a conservation plan.

Public acces to Kraruplund
Local volunteers have been working on establishing hiking paths (also accessible to people with disabilities), setting up signs, building shelters, benches, and a covered shed.

The forest is upon to the public all year round.

Kraruplund forest close to Letbæk Mølle attraction
The forest has borders to Letbæk Mølle (Letbæk Mill)
Old water mill, built in 1634.
The mill closed in 1905 but the lake and the Mill House is a popular weekend attraction.

The Danish Nature Fund
The Nature Fund purchases, conserves and restores nature in Denmark. We create unique nature experiences for everybody, and our conservation is forever. The Fund is independent, private, and non-profit.

See all nature areas (in Danish) Se naturområderne.

KONTAKT

Mette Christensen

Mette Christensen

Fundraising, erhvervskonsulent
mc@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7405

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.