Forsvundet natur genopstår i Læsten Bakker

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Til sensommer kan insekter og vi tobenede summe ved endnu et farverigt blomsterhav i vores smukke naturområde Læsten Bakker ved Randers.

Vilde og vigtige nektarplanter som blåhat, gul snerre, djævelsbid, liden klokke, almindelig pimpinelle, lægeærenpris, tormentil, øjentrøst og lancetvejbred kommer til at gro endnu flere steder.

Vi er nemlig færdige med at gøre 14 hektar tidligere marker klar til at spire med de vigtige eng-planter. Det har taget et par år at gøre jorden klar til natur, men nu er vi nået til sidste del af genopretningen og har spredt frø fra vilde planter på de nye arealer. Frøene er indsamlet fra andre af vores blomsterrige dele af Læsten Bakker.

Vi genskaber dermed eng og overdrev, hvor det var før. Eng og overdrev er forsvundet i stort omfang i Danmark. Dermed har mange arter planter og insekter mistet deres levesteder. Men vi giver det tabte tilbage til naturen.

Knold-ranunkel, almindelig mælkeurt og håret høgeurt gror igen, hvor vi genopretter eng og overdrev fra marker.

Sådan gendanner vi naturen for sjældne sommerfugle

Det tager sin tid at omdanne marker til natur som eng og overdrev. Vi startede for to år siden i 2020, og de første planter spirer i 2022.

Men vi speeder naturens udvikling op. Truede og sjældne arter har ikke tid til at vente, når levestederne er få.

Arter som den sjældne brunlig perlemorsommerrfugl eller blåhatjordbi får dermed hurtigere nye levesteder. På den måde sikrer vi, at de har gode muligheder for at blive mindre sjældne i Danmark.

Vi bruger en metode, der efterligner planternes naturlige spredning mest muligt. Vi sørger for, at arter, som vokser naturligt i området i forvejen, spreder sig til de nye områder.

Vi har spredt lidt hø med vilde frø fra vilde planter som blåhat, djævelsbid, liden klokke, almindelig pimpinelle, gul snerre, lægeærenpris, tormentil, øjentrøst og lancetvejbred. Dem har vi høstet fra Naturfondens andre dele af Læsten Bakker, hvor planterne allerede trives godt og vokser naturligt. Herefter er det naturens tur til at udvikle sig på egne vilkår.

Frø fra vilde planter høstes i de dele af Læsten Bakker, hvor vilde planter allerede trives. Foto Randers Kommune

Korn suger næring for vilde blomster

Man kan måske tro, man skal gøde jorden, før den bliver til et godt levested for vilde planter og arter. Men det er faktisk helt omvendt på naturtyper som eng og overdrev.

Vilde eng-planter har brug for tør og sandet jord med meget få næringsstoffer for at vokse godt, mens korn har brug for muldjord med meget næring. På de 14 hektar marker, vi har købt i Læsten Bakker, var det derfor nødvendigt at gøre det modsatte end at gøde jorden. Derfor har vi fjernet næring fra den dyrkede jord for at genoprette naturen og give vilde planter og insekter levestederne tilbage.

Det har vi gjort sammen med Randers Kommune ved at så korn på de arealer, som er en del af genopretningen. Korn har brug for meget næring. Når man høster kornet, fjerner man de næringsstoffer, kornet har suget op af jorden for at gro. Den proces har vi gentaget et par gange for at suge næring nok ud af jorden til, at de vilde planter kan gro her igen.

Nu da jordens næringsindhold er blevet mere naturligt, har vi siden spredt lidt hø med vilde frø fra vilde planter som blåhat, djævelsbid, liden klokke, almindelig pimpinelle, gul snerre, lægeærenpris, tormentil, øjentrøst og lancetvejbred. De er høstet fra Naturfondens andre dele af Læsten Bakker. Det bliver vildt og flot, når engplanterne igen spreder farver og duft på de tidligere marker.

Meget af området har været vigtig og flot natur i mange år, fordi det har fået lov at undgå dyrkning. Det bliver flot, når engplanterne igen fylder og spreder farver og duft på de tidligere marker.

LÆSTEN BAKKER OG SKALS ÅDAL

Her lever orkidéer, odder og den danske fugleedderkop i unik natur. Læsten Bakker og Skals Ådal ved Randers er et vigtigt levested for dyr, planter og svampe og en stor oplevelse at besøge.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.