Første spadestik: Historisk stort naturprojekt genopretter naturen i Holme Å

Nu begynder genopretningen af Holme Å, et historisk stort naturprojekt i Varde Kommune. Projektet skal styrke levebetingelserne for truede dyrearter og give Danmarks bedste fiskevand på en 40 kilometer lang strækning.

Torsdag formiddag 3.12.20 tager en gravemaskine første spadestik til genopretningen af Holme Å. En 12 kilometer lang å, som siden 1921 har været reduceret til en bredde på mindre end én meter.

Projektet skal give åens oprindelige bredde på fem meter tilbage ved at tilbageføre vandet fra en kunstig skabt kanal. En ændring, som vil give flere levesteder til truede, sjældne og almindelige dyrearter i og omkring åen.

Særligt laksebestanden vil nyde godt af genopretningen. Tidligere var der laksebestande i ni større vandløb i Danmark, men i dag er Varde Å ét af kun fire vandløb, hvor den oprindelige danske laks er reddet som lokalt tilpasset art.

En fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å, der løber ud i Varde Å, vil skabe optimale forhold for laksefisk og andre vandrende fiskearter på en i alt 40 kilometer lang strækning.

Genopretning af ådalen

Projektet indebærer også en genopretning af engene langs med åen. Der er i samarbejde med lodsejerne lavet en plejeplan, og der skal fremadrettet ske naturpleje for at sikre en udvikling af eng med et stort naturindhold.

Genopretningen af Holme Å forventes at være gennemført i 2023.

De to fonde AAGE V. JENSEN NATURFOND og Den Danske Naturfond har hver støttet genopretningen med 7,5 mio kr. Her glæder man sig over, at genopretningen giver flere levesteder til både truede, sjældne og almindelige dyr og planter.

”Vi er glade for at være med i det spændende projekt, som både giver mere natur og flere naturoplevelser. Vandløbet bliver et godt sted at leve for laks, havørred, lampret, den truede fisk snæbel og den sjældne flodperlemusling. Vandløbet giver fiskene adgang til nye gydepladser i hele Holme Å’s længde. Projektet sikrer desuden genopretning og pleje af de vandløbsnære arealer i ådalen til gavn for endnu flere arter,” siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, siger:

”I vores kommune vil vi naturen, og genopretningen af Holme Å sætter en tydelig streg under ambitionerne. Vi vil også gerne styrke Varde Kommunes position som en destination for helårsturisme. Lystfiskere er en attraktiv målgruppe, som vi med genopretningen af Holme Å får bedre betingelser for at tiltrække.”

”Genopretningen kommer til at gøre en markant positiv forskel for plante- og dyrelivet i og omkring Holme Å, og det er også derfor, vi har formået at få støtte fra stærke samarbejdspartnere som Norlys, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond,” siger Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik-udvalget i Varde Kommune.

Læs mere om Holme Å

FAKTA

  • I 1921 anlagde man et stemmeværk ved Hostrup og ledte samtidig vandet fra Holme Å over i den kunstigt skabte Holme Kanal for at producere elektricitet på Karlsgårdeværket frem til dets lukning i 2012.
  • Pladsen omkring det gamle stemmeværk bliver i projektet omdannet til et anløb for kanoer og et rekreativt område med bålplads, hytte og shelters.
  • Genopretningen af Holme Å har et samlet budget på 27,5 millioner kroner og er et samarbejde mellem Varde Kommune (7,5 mio. kr.), Norlys (5 mio. kr.), Aage V. Jensen Naturfond (7,5 mio. kr.) og Den Danske Naturfond (7,5 mio. kr.).

Kontakt:

Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond, 24 66 13 62 / fn@naturfonden.dk

Hanne Haack Larsen, direktør i AAGE V. JENSEN NATURFOND 25 30 23 / hhl@avjf.dk

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, 40 17 44 54 / erbn@varde.dk

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik Varde Kommune, 60 21 45 44 / prfh@varde.dk

Mere af Holme Å vil slynge sig naturligt til gavn for dyr og planter. 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.