Beskyttelse af rigkær og enge ved Drost Peders Høj

Oplev vild natur med fugtige enge og moser, der er levested for sjældne orkidéer, kødædende blomster og mosser.

Nyd en lækker vandretur i det smukke landskab med fugtige enge og rislende å-løb. Her har sjældne planter og mosser nu fået vildere natur at leve i. Området ligger lige ved Mønsted Kalkgruber.

Den Danske Naturfond har støttet det private projekt.

DET KAN DU OPLEVE

Du kan opleve den vilde natur med de smukke kuperede landskaber, vandets rislen i den genskabte kildebæk og livet på de fugtige enge og moser.

På vejen kan du være heldige at se naturområdets store hits som orkidéer, kødædende planter og sjældne mosser.

En nyanlagt sti på 1,5 kilometer anlagt af Viborg Kommune fører dig gennem den beskyttede natur.

Du kan starte turen fra en P-plads ved Mønsted Kalkgruber eller i den modsatte ende ved Smollerup Kirke.

SE KORT

SÆRLIG NATUR

I området ligger en af landets bedste kalkrige moser, også kaldet rigkær, som nu har fået vandet tilbage sammen med de enge, der er i området.

Den smukke orkidé maj-gøgeurt vokser færre og færre steder, fordi dens levesteder drænes for vand. Planten skal have fugtige moser og enge, især hvor grundvandet er rigt på næring og kalk. Det er lige netop den naturtype, vi har givet den smukke orkidé flere af for altid i det genoprettede naturområde. Se foto nederst.

Vibefedt er en smuk og sjælden plante, som gemmer på en overraskelse. Den er nemlig kødæder og hapser insekter på sine klæbrige blade. Se foto nederst.

Den sjældne piberensermos har fået et af sine sjældne fristeder i det genoprettede naturområde. Dens latniske navn Paludella betyder lille sumpplante.

DET HAR VI GJORT FOR NATUREN

Vi har støttet genoprettelsen af den vilde natur i det 12 hektar store naturområde.

Før blev det livsvigtige vand ledt væk fra den sarte natur, og dermed forsvandt planter og mosser. Men vi har blandt andet fjernet drænbrønde, tilstoppet mange drænrør og fjernet et dambrug, så nu kan grundvandet igen flyde naturligt i området.

Ved at lade vandet blive i området har vi genskabt det unikke naturområde med kalkholdige moser og enge.

Mosens kalk er den samme, som i mange århundreder blev udvundet hos mosens nabo, Mønsted Kalkgruber.

Næringsfattigt, kalkrigt grundvand, som finder vej til jordoverfladen igennem kalksprækker og kildebække i gruberne, skaber de rette betingelser for en række sjældne og truede plantearter og mosser.

Igennem tiden har der været anlagt en række afvandingsgrøfter og dræn, der har indskrænket mosens udbredelse. Når mosen afvandes, forsvinder de sjældne arter.

Hydrologien i området – altså mængden og kvaliteten af det terrænnære grundvand – styrer kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld.

I stedet for at grundvandet diffust kan gennemsive tørvejorden, ledte grøfter og dræn grundvandet væk fra kildeområderne og direkte ud i vandløbet.

Med dette projekt har vi genskabt den naturlige hydrologi i rigkærene samt i engene nord og syd herfor.

På den måde bevarer vi nu rigkærenes unikke flora og fauna og giver bedre mulighed for, at arterne kan sprede sig på et større areal end før.

LÆS OGSÅ: Naturprojekt sikrer sjældne planter i Jordbro Ådal

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.