Naturgenopretning af marker i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Ny natur er skabt på tidligere marker til gavn for vilde planter og insekter.

16 hektar landbrugsjord er blevet til natur. Planter og svampe har fået bedre og flere steder at leve. Alle kan nyde naturområdet ved at vandre og opleve de flotte udsigter over skovklædte skrænter i ådalen og Vejle by.

FORMÅL

16 hektar landbrugsjord bliver til nye områder med artsrige overdrev. De tidligere marker afgræsses med kvæg året rundt.

På disse arealer skal der herefter udvikle sig nye, artsrige overdrev på leret jord.

Projektet hører sammen med projektet Sikring af skræntskovene ved Vork i Vejle Ådal.

Projektet gennemføres i samarbejde med Vejle Kommune og er en del af en større indsats i Vejle Ådal som skal skabe naturområder, der hænger sammen frem for at ligge som isolerede pletter.

GJORT FOR NATUREN

Dyrkning af 16 hektar marker er stoppet og græsning med kvæg året rundt sat i gang.

RESULTATER I NATUREN

Det vælter nu frem med vilde planter og svampe, hvor der før var monoton græsmark uden det store liv. Det skyldes, at planter og svampe har fået bedre og flere steder at leve. Planter som orkideen maj-gøgeurt, fladkravet kodriver, hjertegræs og mælkeurt breder sig rigtigt fint på de genoprettede områder.

Der er fundet en større bestand af orkidéen maj-gøgeurt, og blågrå siv, en ret sjælden siv, breder sig. Ligesom den ligeledes sjældne vinget perikon ser ud til at brede sig.

Der kommer også flere svampe nu. Der er også flere vokshatte og køllesvampe på overdrevet, blandt andre den flotte mangegrenet køllesvamp.

Låger er sat op.

BIOLOG I VEJLE SÅ MULIGHEDER FOR NATUREN

Biolog i Vejle Kommune så mulighederne for at skabe natur i stedet for marker i Østengård Bakker. Han fik lodsejere med på at afgive jord til projektet og fik støtte hos Den Danske Naturfond.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.