Naturpleje af Nørremiler

Særlig klithede og parabelklitter er genskabt for at hjælpe truet biodiversitet.

Besøg området

Særlig klitnatur er reddet fra at forsvinde ved Klim Klitplantage i Nordjylland takket være folkene bag projektet og med støtte fra Den Danske Naturfond.

TRUSLER MOD NATUREN

I et 40 hektar stort område med indlandsskrænter og nordatlantisk klithede gemmer sig en ubrudt klitrække med helt specielle formationer som en parabel – særlige halvmåne-formede klitter.

I 2018 var tilgroningen af invasive bjergfyr og sitkagran blevet et større og større problem, fordi de var ved at kvæle klithedens smukke vilde planter og dække den særlige klitform.

Planter som blåmunke, hedelyng, kællingetand og blåhat samt rensdyrlav var ved at blive udkonkurreret, og inden for få år, ville træerne have skygget urterne væk.

Før rydningen var klitten ved at gro til i nåletræer. Foto: Søren Rosenberg

GJORT FOR NATUREN

En skovmaskine har ryddet og fjernet de invasive nåletræer på cirka 12 hektar inden for det 40 hektar store område med støtte fra Den Danske Naturfond.

Derudover har en lynghøster lavet skrab af klitheden for at forynge og sørge for ny spiring af klokkelyng, mose-bølle, mose-pors og revling.

RESULTATER FOR NATUREN

Det summer af sommerfugle og andre insekter over de mange vilde planter, som nu trives igen på det ryddede areal.

Allerede nu er det muligt, at få øje på den flotte og sjældne klitperlemorsommerfugl.

Der er set og registreret sjældne arter som natsommerfuglen citronbjørn. Dens larver lever bl.a. på rensdyrlav, og takket være naturprojektet er der nu begyndt at vokse flere tæppepudedannende felter med rensdyrlav. Det er guf for citronbjørn.

Den vilde natur er tilbage igen til gavn for insekter og varmekrævende krybdyr som skovfirben og stålorm, nu hvor nåletræerne er væk. Projektet gavner mange insekter og klithedens urter som blåmunke, kællingetand, blåhat, og halvgræsser som sandstar og sandskæg, fordi sollyset nu når ned til planterne, efter skyggerne og pladsen fra nåletræerne er væk.

Naturprojektet og den fortsatte rette naturpleje for at holde klitterne fri for nåletræer vil sikre, at endnu flere urter og lyng kan brede sig til gavn for mange slags insekter.

LÆS OGSÅ: SJÆLDEN SOMMERFUGL SET FOR FØRSTE GANG


Nu er klitten ryddet, og naturen kan trives igen. Før rydningen var klitten ved at gro til i nåletræer. Foto: Søren Rosenberg

SØREN MÅTTE BARE HJÆLPE NATUREN

Søren Rosenberg kunne se, at tilgroningen af klitheden og parabelklitterne ved Nørremiler blev et større og større problem. Arter ville forsvinde og de flotte landskabelige formationer ved parabelklittten kunne ikke længere ses.

Handling var nødvendig.

Nåletræerne skulle væk og med god kontakt og opbakning til naturprojektet fra Jammerbugt Kommunes Naturafdeling, gik kommunens biolog Marianne Lindhardt og Søren Rosenberg fra Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt videre med idéen til lodsejeren.

Lodsejeren er en stor naturelsker og var med det samme klar på idéen med et naturprojekt for at hjælpe biodiversiteten og landskabspleje.

De søgte penge hos Den Danske Naturfond, som på det tidspunkt støttede private projekter til gavn for den vilde natur.

– Jeg har stor glæde af at færdes i naturen. Naturen giver mig ro og skærper mine sanser. Jeg elsker at nørde i arter og se, hvilke arter som kan indfinde sig, når man giver plads og lys til området. Det er en selvfølgelighed for mig at give naturen en håndsrækning, siger Søren Rosenberg.

Søren er 51 år, grafisk trykker og lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt.


Fra venstre Søren Rosenberg, lodsejer Bent Førgaard Poulsen og Marianne Skaarup Lindhardt, Jammerbugt kommune. Foto: Kenneth Petersen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.