Marielyst Enge

Tusindvis af trækfugle samt truede og
sjældne dyr har fået mere natur på Falster.

Oplev Marielyst Enge

128 hektar tidligere dyrket jord ved Marielyst på Falster er blevet vildere natur. Området er et eldorado for trækfugle. Samtidig danner det et større sammenhængende naturområde på 400 hektar sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens naturområde Bøtøskoven.

trane (3)

UNIK NATUR

Området er igen et eldorado for masser af gæs, ænder og vadefugle på træk. Hele området ligger centralt på fuglenes trækrute mellem Mellemeuropa og Skandinavien. Vi kommer til at få besøg af flokke af bramgæs og sædgæs og mange arter af andefugle som lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, gravand, knarand, atlingand, skeand.

Derudover kan man se vadefugle som strandskade, rødben, almindelig ryle, vibe, klyde, brushane, dobbeltbekkasin, tinksmed, svaleklire samt lille og stor præstekrave.

Truede og spændende dyrearter har fået flere steder at yngle og søge føde.

Den truede fugl plettet rørvagtel yngler i Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat, som er direkte nabo til vores nye område. Forhåbentlig vil den lille rørskovsfugl også finde sig til rette i den nye natur, når der kommer mere vand på.

Den sjældne engsnarre samt rørhøg og trane får også nye steder at yngle og finde føde med flere våde områder.

Den truede strandtudse har fået nye vandhuller, hvor der før var tørt.

Sjældne sommerfugle som sort ildfugl lever allerede i Naturfondens område Bøtøskoven syd for det nye område som det eneste sted i landet. De vil forhåbentlig sprede sig til det nye naturområde, efterhånden som de tørre overdrev gror til med vilde planter. På den måde får de bedre muligheder for at øges i antal.

Marielyst Enge 2020 Anita Pedersen Guldborgsund Kommune (4)

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Vi omdanner tidligere landbrugsjord til vildere natur, som bliver fyldt med vand nogle steder og mere tørt andre steder. Vi har stoppet afvandingen af områdets enge ved at fjerne drænrør og lukke afvandingsgrøfter.

Heste og kvæg græsser i området året rundt til gavn for mange vilde arter planter og insekter.

Området hænger sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens eget naturområde Bøtøskoven syd for. Det giver til sammen et stort sammenhængende naturområde på 400 hektar. Danmark mangler natur, der hænger sammen, men det er vigtigt for mange arter at skabe sammenhængende natur som her.

Tidligere marker er forvandlet til vildere natur. Hvor der før var få arter på dyrket og drænet land, kommer det til at summe af insekter, der suger nektar af masser af vilde planter.

Vi har skabt et stort naturområde med våde enge og tørre overdrev, naturtyper, som vi mangler i Danmark. Forskellige typer af natur giver flere levesteder til mange arter.

Området forventes at blive levested for blandt andre fantastiske arter som de sjældne sommerfugle argusblåfugl, brunlig perlemorsommerfugl, isblåfugl, markperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, rødplettet blåfugl og sandrandøje.

Vi håber at se ynglefugle som blandt andre trane, rørhøg, stor tornskade, engsnarre og sortstrubet bynkefugl. Vi forventer et væld af forskellige vilde planter her i blandt femradet ulvefod og orkidéen skov-gøgeurt.

Kortet viser, hvor tørt det nye område var i 2020 (tv), og efter projektet er færdigt (th). Til højre ser man, hvordan området bliver mere vådt. Mørkeblå er mest vandfyldt, grøn er enge. Den varierende fugtighed giver gode forhold for mange forskellige arter.

DSC04008

NATUROPLEVELSER

Gå en tur ad naturstierne og oplev våde enge med flokke af gæs og ænder, som æder og hviler sig, mens vadefugle pikker efter føde i det lave vand. Måske ser du en trane, en havørn eller viber i luften over engene.

På de tørre overdrev gror vilde planter, hvor bier og sommerfugle summer og flakser rundt og suger nektar.

Marielyst Enge nu med vand FN

VANDRETURE

Gå en tur ad naturstierne. Nyd den medbragte kaffe og madpakke ved borde og bænke, mens naturen udfolder sig omkring dig.

Du kan nyde området på en times rar gåtur med hele familien.

Det er muligt at komme til området ad naturstier fra sommerhusområdet ved store sommerhusområde ved Marielyst. Hensyn til naturen kommer først, når vi anlægger stier.

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyt fra Marielyst Enge

Fotos fra Marielyst Enge

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.