Marielyst Enge

Tusindvis af trækfugle samt truede og
sjældne dyr har fået mere natur på Falster.

Marielyst Enge

128 hektar tidligere dyrket jord omdannes til natur ved Marielyst på Falster. Området bliver et eldorado for trækfugle og danner samtidig et større sammenhængende naturområde på 400 hektar sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens naturområde Bøtøskoven.

DET KAN DU OPLEVE

Gå en tur ad naturstier og oplev våde enge med flokke af gæs og ænder, som æder og hviler sig, mens vadefugle pikker efter føde i det lave vand. Måske ser du en trane, en havørn eller viber i luften over engene.

På de tørre overdrev gror vilde planter, hvor bier og sommerfugle summer og flakser rundt og suger nektar.

Du kommer til at kunne nyde den medbragte kaffe og madpakke ved borde og bænke, mens naturen udfolder sig omkring dig.

Du kan nyde området på en times rar gåtur med hele familien. Men naturen bliver værd at nyde meget længere for den ekstra naturinteresserede.

Man får gode muligheder for store naturoplevelser, når vi og Guldborgsund Kommune gør det muligt at komme til området ad naturstier fra sommerhusområdet ved Marielyst. Hensyn til naturen kommer først, når vi anlægger stier.

Hele naturområdet med Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens naturområde Bøtøskoven syd for ligger lige op til det store sommerhusområde ved Marielyst.

SÆRLIG NATUR

Området bliver først og fremmest et eldorado for masser af gæs, ænder og vadefugle på træk. Hele området ligger centralt på fuglenes trækrute mellem Mellemeuropa og Skandinavien. Vi kommer til at få besøg af flokke af bramgæs og sædgæs og mange arter af andefugle.

Derudover får spændende dyrearter flere steder at yngle og søge føde.

Det gælder for eksempel den truede strandtudse, som får helt nye vandhuller.

Den truede fugl plettet rørvagtel yngler i Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat, som er direkte nabo til vores nye område. Forhåbentlig vil den lille rørskovsfugl også finde sig til rette i den nye natur, når der kommer mere vand på.

Den sjældne engsnarre samt rørhøg og trane får også nye steder at yngle og finde føde med flere våde områder.

Sjældne sommerfugle som sort ildfugl lever allerede i Naturfondens område Bøtøskoven syd for det nye område som det eneste sted i landet. De vil forhåbentlig sprede sig til det nye naturområde, efterhånden som de tørre overdrev gror til med vilde planter. På den måde får de bedre muligheder for at øges i antal.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Tidligere marker forvandles til natur. Hvor der før var få arter på dyrket og drænet land, kommer det til at summe af insekter, der suger nektar af masser af vilde planter.

Vi skaber et stort naturområde med våde enge og tørre overdrev, naturtyper, som vi mangler i Danmark. Forskellige typer af natur giver flere levesteder til mange arter.

Området forventes at blive levested for blandt andre fantastiske arter som de sjældne sommerfugle argusblåfugl, brunlig perlemorsommerfugl, isblåfugl, markperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, rødplettet blåfugl og sandrandøje.

Vi håber at se ynglefugle som blandt andre trane, rørhøg, stor tornskade, engsnarre og sortstrubet bynkefugl. Vi forventer et væld af forskellige vilde planter her i blandt femradet ulvefod og orkidéen skov-gøgeurt.

Kortet viser, hvor tørt det nye område er i 2020 (tv), og når projektet er færdigt (th). Til højre ser man, hvordan området bliver mere vådt. Mørkeblå er mest vandfyldt, grøn er enge. Den varierende fugtighed giver gode forhold for mange forskellige arter.

DET GØR VI FOR NATUREN

Vi omdanner tidligere landbrugsjord til vild natur, som bliver fyldt med vand nogle steder og mere tørt andre steder. Vi stopper afvandingen af områdets enge ved at fjerne drænrør og lukke afvandingsgrøfter.

Vi sørger for, at vilde heste og kvæg græsser området året rundt til gavn for mange vilde arter planter og insekter.

Området kommer endda til at hænge sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens eget naturområde Bøtøskoven syd for.

Det giver til sammen et stort sammenhængende naturområde på 400 hektar. Danmark mangler natur, der hænger sammen, men det er vigtigt for mange arter at skabe sammenhængende natur.

Her kan du se Marielyst Enge i sammenhæng med de andre naturområder:

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.