VÆRD AT VIDE OM DONATION

Giv natur-m2 med produktsamarbejde

Med få enkle greb har I mulighed for at sætte virksomhedens nøgletal på formel for at donere til mere vild natur. Det er en enkel metode til at sikre et synligt resultat, der er nemt at kommunikere internt og eksternt i virksomheden.

Naturfonden køber områder i Danmark og sikrer eller genopretter naturen. Derfor har vi sat naturdonation på formel. 1 m2 ny plads til naturen koster 12 kroner. Det gør det nemt for jer at beregne, hvor mange m2 ny natur I sikrer for det beløb, I ønsker at bidrage med. Eller omvendt. De 12 kroner er det, vi i gennemsnit betaler per m2, når vi køber nye områder.

I får altid besked om, hvilket naturområde, jeres donation er med til at sikre. Donationer kan sikre mange slags natur som eng, skov, mose m.fl. Variation i naturen er afgørende for at sikre mere biodiversitet. Tal med os, hvis I har særlige ønsker enten ift. type natur eller geografisk beliggenhed.

Tre eksempler på, hvordan virksomheder vælger at donere fast til Naturfonden:

Sinatur Hotel & Konference donerer 1 m2 pr. møde

Sinatur Hotel & Konference donerer årligt et beløb, der er beregnet ud fra antallet af afholdte møder og konferencer, der har været afholdt hos deres seks hoteller i Danmark.

Jydsk Planteservice donerer natur for nye medarbejdere og kunder

For hver ny kunde og medarbejder, Jydsk Planteservice får, donerer firmaet 10 m2 dansk natur til Naturfonden. Det er en enkel måde at inddrage virksomhedens medarbejdere og kunder, og det gør både kunder og medarbejdere stolte over at være ansat i en virksomhed, der gør en reel forskel.

Gartnernes Forsikring donerer natur for alle de forsikrede kunder årligt

For hver 100 kunder, der er forsikret, kan Naturfonden sikre 20 m2 natur.

Budhha Bowl donerer m2 svarende til foretningens arealer

Når Budhha Bowl åbner butikker, donerer de et beløb, der matcher forretningens m2-areal. Et fint modsvar på den plads, de derved optager af plads fra naturen. Mangel på plads med gode levesteder er helt grundlæggende naturens helt store problem. Kun 2,3 procent af Danmarks areal er strengt beskyttet natur, ifølge regeringens uafhængige Biodiversitetsråd

Fyns Hoved. Foto: Jesper Edvardsen

Hvordan kan man bruge donationen i kommunikation?

I modtager tekst og fotos fra naturen i området. Det kan I bruge til SoMe-opslag, i nyhedsbreve, e-mails, på hjemmeside eller til andre behov for at kommunikere om, hvad I har sikret sammen med Naturfonden.

Samarbejdet kan naturligvis også benyttes i jeres CSR- eller ESG-rapportering.


Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen

Hvordan bruger Naturfonden donationer?

100 % af donationen går til at sikre mere plads til naturen i Danmark. I får altid besked om, hvilket naturprojekt jeres donation er gået til, når vi offentliggør køb af nyt naturområde.

Donationer kan blive til mange slags natur som eng, mose eller skov. Variation i naturen er afgørende for at sikre mere biodiversitet. Hammer Bakker, Nordjylland. Foto: Jesper Edvardsen

Kan I hjælpe med ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance – miljø, social ansvarlighed og god ledelse.

ESG er en forkortelse for tre vigtige områder, som virksomheder skal tage hensyn til, når de beslutter, hvordan de vil drive deres forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Miljø handler om, hvordan og hvor meget virksomheden påvirker natur, biodiversitet, miljø og klima, og her kan Naturfonden spille en rolle.

Naturfonden hjælper virksomheder med at finde og støtte naturprojekter, der beskytter og bevarer naturen og biodiversitet i Danmark. Sådan gør virksomheden i samarbejde med Naturfonden noget konkret: genopretter ødelagte økosystemer, beskytter truede og sjældne dyr og planter eller genopretter naturområder i Danmark.

Det er til at tage og føle på for både virksomhedens samarbejdspartnere, medarbejdere og kunder, og det synliggør den forskel, virksomheden forsøger at gøre i verden. Derfor giver det god mening at samarbejde med Naturfonden.

Hammer Bakker, Nordjylland. Foto: Jesper Edvardsen

FOR NATUR, BIODIVERSITET OG KLIMA

Hvordan sikrer Naturfonden nye områder?

Naturfonden holder hele tiden udkig efter nye muligheder for at sikre endnu mere natur i hele landet. Vi vurderer nøje mulighederne for natur og biodiversitet i et område, før vi køber.

Vi køber af private lodsejere, der vil sælge helt efter eget ønske. Vi forhandler og køber på lige fod med andre interesserede købere og til samme markedsvilkår og priser som alle andre.

Alle donationer til Naturfonden går ubeskåret til at købe jord, hvor vi genopretter naturen, som den var engang, og hvor naturen får lov at udvikle sig på egne præmisser. Læs om vores naturområder.


Foto fra Mandø: Jesper Edvardsen

Hvordan genopretter Naturfonden naturen?

Naturfonden

• genskaber den naturlige vandstand, hvor der f.eks. oprindeligt var mose, kær eller eng, før vi mennesker drænede jorden. Det har vi gjort i flere af vores naturområder, blandt andet i Hals Mose, Kollund Skov, Marielyst Enge og på Mandø. Vand er liv og levested for et væld af forskellige arter.

• erstatter plantet, ikke hjemmehørende nåletræ med god, naturlig løvskov. Der kommer mere variation og lys og flere levesteder til flere dyr, planer og svampe. Det har vi blandt andet gjort i Hammer Bakker, Hals Mose og Bøtøskoven.

• forvandler tidligere dyrkede marker til blomsterenge, overdrev og hede, hvor vilde planter igen kan vokse frit. Det betyder samtidigt, at vilde bier, sjældne sommerfugle og andre insekter får flere steder at finde føde. Det har vi gjort i Læsten Bakker, Mols Bjerge og i Hammer Bakker.

• lader løvtræer vokse sig så gamle, de kan i stedet for at fælde dem, som man gør i langt de fleste skove i Danmark. Der mangler urørt skov Vi har indtil videre sikret urørt skov i seks naturområder.

Læs mere om genopretning i de enkelte områder


Foto fra Marielyst Enge: Jesper Edvardsen

Hvorfor planter Naturfonden ikke træer?

Naturfonden vil gøre den størst mulige forskel for natur og biodiversitet. Det gør vi bedst ved at beskytte og forbedre eksisterende natur eller ved at genoprette tidligere tiders natur. Derfor planter vi ikke træer og skov.

Når man planter træer, tager det meget, meget lang tid, måske mere end 100 år, før skoven er gammel nok til at være levested for de dyr og planter, som hører til i en naturlig skov.

Truede og sjældne dyr og planter har ikke tid til at vente så mange år, for så forsvinder de.

Læs mere om vores naturområder og indsatsen for biodiversiteten


Foto fra Frejlev Skov på Lolland: Jesper Edvardsen

Hvordan hjælper I klimaet?

Vi gavner klimaet på andre måder end ved at plante træer. F.eks. konverterer vi landbrugsjord til natur og udtager de såkaldte lavbundsjorde.

Heldigvis er der også tit en positiv klima-effekt i mange af de måder, vi hjælper naturen på. Vi genopretter for eksempel moser, og det har en øjeblikkelig og varig effekt på klimaet. Et eksempel er i vores naturområde, Hals Mose


Foto fra Hals Mose i Nordjylland: Aalborg Kommune

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er mange ting:

  • Biodiversitet er alle de forskellige levende væsener, der lever vildt og naturligt på land og i vand. Det er de mange forskellige slags arter vilde dyr, planter, svamper, mosser, laver og alle andre levende væsener i naturen. Det er alt fra egern, svane og humlebi til sommerfugl og orkidéer.
  • Biodiversitet er også den forskellige slags natur og økosystemer, de mange forskellige arter har brug for til at trives.
  • Biodiversitet er også sammenhængen og den gensidige afhængighed, nogle arter har af hinanden og den forskellige slags natur og økosystemer, de skal bruge for at overleve i. Det kan være bien, der kun kan overleve i områder med en bestemt slags plante, det kan være planten, der har brug for en bestemt slags myrer, der kan sprede plantens frø. Det kan være egernet, som er afhængig af agern fra egetræet for at overleve, men samtidig hjælper eg med at sprede sig, når dyret graver træets frugter ned, så et nyt træ kan skyde op.

Jo flere slags naturlige levesteder, vi kan give de vilde arter, jo mere hjælper vi beboerne med at overleve som art og i antal. Læs mere om biodiversitet i Danmark

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.