Vi mennesker udrydder naturen:
Sådan hjælper vi den tilbage

”Den helt grundlæggende løsning er, at vi skal give naturen sine levesteder tilbage. Vi skal prioritere at genskabe de levesteder, der er gået tabt, fordi vi mennesker har bygget og dyrket til gavn for os selv.”

Kloden har mistet helt op til 260.000 dyrearter siden 1500-tallet. Det svarer til 13 procent af kendte arter. Det konkluderer et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Biological Reviews.

Ifølge studiet står vi midt i en biodiversitetskrise, som formentlig kun er begyndelsen på den sjette masseuddøen af biodiversitet. Sidste gang var, da dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden. Men dengang var årsagen, at en kæmpe asteroide ramte jorden.

”Tænk lige over, hvor vildt det egentlig er. Vi mennesker er den direkte og eneste årsag til, at vilde arter i tusindvis forsvinder for altid fra denne verden. Vi udrydder vilde arter af dyr og planter i et antal og tempo, kloden ikke har set, siden en asteroide ramte jorden og udryddede dinosaurerne for 65 millioner år siden,” siger biolog i Den Danske Naturfond, Frederik Møller.

Hvid stork er kritisk truet og dermed en af de 379 arter, som er i allerstørst risiko for at uddø i Danmarks vilde natur. Engang ynglede den hos os i tusindvis.

Farvel til stork, ål og kongeørn?

I Danmark er vi desværre også godt med. Det viser blandt andre Den Danske Rødliste. Rødlisten laves af landets mest vidende natureksperter på de vilde arter og måler og vurderer arternes tilstand i Danmark. Eksperterne har opgjort, at 389 af knap 11.000 vurderede arter på listen allerede er udryddet fra den danske natur.

”De vilde arter forsvinder fra Danmark, fordi vi mennesker har fjernet deres levesteder.”

De næste arter i rækken står i kø: Hele 379 arter er kritisk truede og dermed de næste, der kan forsvinde helt. Det gælder blandt andre ikoniske dyr som ål, hvid stork og kongeørn, men også fantastiske arter som perleugle, mosehornugle, sortplettet blåfugl og flere arter vilde orkideer.

”De vilde arter forsvinder fra Danmark, fordi vi mennesker har fjernet deres levesteder. Vi har simpelt hen bygget, pløjet, fældet eller på anden måde udnyttet deres levesteder og skabt et landskab, hvor de mange arter ikke længere kan bo,” siger Frederik Møller.

Hasselmus går i vinterhi i sin lune rede om vinteren. Foto: Lene Bech Sanderhoff
Hasselmus i vinterhi i sin lune rede. Vi giver det truede dyr nye steder at sove. Foto: Lene Bech Sanderhoff

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Vi er løsningen

De fleste fald i artsbestande skyldes storstilet tab eller forringelse af levesteder, ifølge studiet. Det er Frederik Møller enig i. Men han fremhæver, at selv om vi mennesker er hovedårsagen til naturens krise, er vi også løsningen.

”Den helt grundlæggende løsning er, at vi skal give naturen sine levesteder tilbage. Vi skal prioritere at genskabe de levesteder, der er gået tabt, fordi vi mennesker har bygget og dyrket til gavn for os selv, hvor naturen var før. Men vi skal i gang nu, og det kræver, at vi er villigere til at give mere end et hjørne fri hist og her, der skal store arealer til. Her skal vi mennesker give naturen pladsen, hvor den selv kan bestemme,” siger han.

Naturfondens klare formål er netop at vende udviklingen.

”Vi er i fuld gang med at genoprette naturen. Vi skal jo ikke tjene penge på at udnytte vores arealer. De er natur for altid, når vi har købt dem, og det er en helt afgørende forskel fra de fleste andre arealer i Danmark. Derfor kan vi med succes sikre nye og bedre levesteder til de truede arter, når vi køber nye områder,” siger Frederik Møller.

389 arter er uddøde i Danmark

  • 389 arter er uddøde i den danske natur. Det gælder for eksempel sort stork, urfugl, hærfugl, slangeørn, ellekrage og sommerfuglene svalehale, stor ildfugl og perlemorrandøje.
  • 379 arter er kritisk truede og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur. Det gælder blandt andre ål og hvid stork.
  • 664 arter er truede og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 801 arter er sårbare og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.

Kilde: Den Danske Rødliste, Aarhus Universitet

Urfugl levede engang i Danmark, men blev udryddet, fordi dens levesteder forsvandt.

Her giver vi naturen nye og bedre levesteder

  • I Lerbjerg Skov på Sjælland får den truede hasselmus og skovlevende sommerfugle som den truede engperlemorsommerfugl nye levesteder.
  • I Hammer Bakker i Nordjylland redder vi den sidste bestand af sommerfuglen brun pletvinge nord for Limfjorden.
  • På Mandø i Vadehavet har vi givet truede og sjældne fugle nye steder at finde føde til deres unger.
  • I Kollund Skov ved grænsen til Tyskland har vi genoprettet skovmoser, som blandt andre den sjældne bjergsalamander kan flytte ind i.
  • Sommerfuglene spejlbredpande og sort ildfugl overlever reelt kun i et lille område på Falster, hvor vores naturområde Bøtøskoven sikrer nye levesteder for de to arter.
  • Naturfonden har sikret ca. 1.750 hektar eller 17.500.000 m² fordelt på 15 naturområder i hele landet. Det svarer til ca. 3.500 fodboldbaner. Vi har samtidig støttet i alt 55 naturprojekter, som andre udfører.

Læs om alle naturområderne her

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse
Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Lerbjerg Skov giver vi den nye levesteder.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.