Utraditionelt partnerskab skal forbedre levevilkår for truede dyr

Varde Kommune har i fællesskab med Den Danske Naturfond, AAGE V. JENSEN NATURFOND og energiselskabet SE rejst 27,5 mio. kr. til naturgenopretning af Holme Å i Vestjylland. Projektet bliver den største samlede genopretning af ådal og vandløb i 15 år.

I snart 100 år har vandet fra det vestjyske vandløb Holme Å været lånt til elproduktion på Karlsgårdeværket. Elproduktionen, der tidligere har haft stor betydning for udviklingen i Vestjylland, er i dag ophørt, og nu er tiden kommet til at give vandet tilbage til vandløbet til glæde for både dyr, planter og alle der holder af den danske natur.

”Varde Kommune har længe haft et ønske om en naturgenopretning af Holme Å til glæde for både dyr og mennesker. Det er derfor med stor taknemmelighed, at vi modtager de store bidrag, der har gjort det her muligt. Nu skal vi have gang i dialogen med lodsejerne, så vi kan få arbejdet sat i gang hurtigst muligt i 2020,” siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune.

Vandløbet er gennem tiden blevet reduceret fra en bredde på fem meter til mindre end én meter, men nu er finansieringen kommet på plads, så arbejdet med naturgenopretningen af Holme Å kan begynde. Helt kort betyder det, at den gamle kanal erstattes med den oprindelige Holme Ås naturlige forløb – det vil sige som et naturligt slynget vandløb fremfor en kunstig kanal.

De i alt 27,5 mio. kr. i bidrag til naturgenopretningen af Holme Å fordeler sig således:

 • Varde Kommune: 7,5 mio. kr.
 • AAGE V. JENSEN NATURFOND: 7,5 mio. kr.
 • Den Danske Naturfond: 7,5 mio. kr.
 • Energiselskabet SE: 5 mio. kr.

”I Den Danske Naturfond arbejder vi aktivt med at skabe synergi og samarbejde omkring natur, vandmiljø og klima. Derfor er vi også glade for at kunne være en del af dette usædvanlige partnerskab mellem kommune, virksomhed og fonde. Vi håber, at det kan inspirere til lignende partnerskaber om naturgenopretning i andre dele af landet,” siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Genopretningen af Holme Å er et enestående projekt, der blandt andet er med til at sikre et egnet levested for sjældne og truede arter som fisken snæbel og den udrydningstruede flodperlemusling. Ud over disse to arter er formålet med genopretningen også at øge biodiversiteten i hele den vestjyske ådal. Det skal blandt andet ske ved, at ådalens enge og overdrev afgræsses igen.

Projektet skal også sikre, at laks og andre vandrende fisk får adgang til yderligere 30 kilometer ureguleret vandløb. Holme Å var før i tiden kendt som et af Danmarks bedste vandløb for laks og havørreder.

Fakta

 • Naturgenopretningen af Holme Å bliver det største naturgenopretningsprojekt af sin art siden Skjern Å-projektet i starten af dette årtusind.
 • Det er usædvanligt, at kommuner, virksomheder og fonde finder sammen om finansieringen af naturgenopretningsprojekter.
 • Holme Å har sit udspring ved byen Bække mellem Billund og Vejen. Herfra løber den 41 kilometer vestpå indtil sammenløbet med Varde Å syd for byen Sig i centrum af Varde Kommune.
 • Vandet fra Holme Å blev tilbage i 1921 ledt mod Karlsgårde Vandkraftværk gennem en kanal. Driften på kraftværket har været indstillet siden 2012, hvorfor der ikke længere er et formål med at lede vandet væk fra den nederste del af Holme Å.
 • Det er de sidste 12 kilometer af Holme Å før sammenløbet med Varde Å, der skal genoprettes i åens oprindelige slyngninger. Arbejdet forventes igangsat i 2020.
 • Der er 75 lodsejere inden for projektområdet. Det er en forudsætning for projektets gennemførsel, at der er velvillighed til tæt samarbejde fra de private lodsejere langs vandløbet.
 • Se 1 minuts video af Holme Å (mulighed for download): http://www.flickr.com/photos/vardekommune/46990387845/in/dateposted-public/

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.