Truet tudse reddet med nye søer

Det betaler sig at sørge for nye levesteder til naturen, når dyr er i fare for at forsvinde. Det viser et projekt, hvor truede tudser og sjældne firben var ved at forsvinde, fordi deres levesteder forsvandt. Men nu har de fået nye søer og steder at lægge æg. Tudserne har ynglet i halvdelen af de nye søer.

Truede tudser og sjældne firben har nu fået meget bedre chancer for at overleve.

Dermed er målet nået i naturplejeprojektet Biodiversitetssøer i Biosfære Møn, som Den Danske Naturfond har støttet, og som Amphi Consult v. Peer Ravn og Vordingborg Kommune har gennemført.

Målet for projektet har været at skabe livskraftige bestande af de truede padder, grønbroget tudse og strandtudse, samt af det sjældne markfirben. Alle tre arter har det skidt i Danmark, fordi de mister levesteder.

Men efter tre års genopretning af naturen har tudserne fået 55 nye paddesøer for at redde de sårbare og truede bestande af den truede grønbroget tudse på Farø, Bogø og Vest-Møn.

”Den grønbrogede tudse har taget imod hjælpen med kyshånd og er begyndt at yngle i flere end halvdelen af de nye paddesøer. Så lige nu kan man igen høre tudsernes smukke, trillende kvækken på Farø, Bogø og Møn. Det er især glædeligt, at det er gået så overmåde godt på Farø og Bogø, for her var tudsen lige ved at uddø,” siger Peer Ravn, som er biolog og direktør i Amphi Consult.

Læs også

Biodiversitetssøer i Biosfære Møn

Strandtudse kvækker i natten på Bogø. Foto: Peer Ravn, Amphi Consult

Var ved at forsvinde

Mangel på vandhuller og dårlige muligheder for, at tudserne kunne vandre mellem dem, var med til at tudserne var ved at forsvinde på øerne.

Men nu har projektet skabt et nyt netværk af nye levesteder, der hænger sammen i den vestlige del af UNESCO Biosfære Møn. På den måde kan tudserne vandre fra vandhul til vandhul, og det er vigtigt for, at tudserne kan overleve som bestand på lang sigt.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med private lodsejere, som har været med på at få gravet et nyt vandhul eller en ny sø på deres jord. De fleste af de nye paddesøer er gravet i folde med græssende dyr for at sikre tudserne på lang sigt.

De flittige natur-ildsjæle har også skabt 50 grusbunker på sydvendte og solvarmede vejskråninger på Bogø for at give de sjældne markfirben nye steder at lægge sine æg.

Derudover er der udsat strandtudser, som ellers var uddød i Biosfære Møn.

Strandtudse er truet i Danmark generelt, så hver en ny kvadratmeter natur tæller, når det handler om at sikre dens fortsatte overlevelse i Danmark.

Den Danske Naturfond har støttet projektet med 1.275.311 kr.. Det er et af de 28 private naturskabende projekter, som Naturfonden har støttet.

Sådan oplever du tudserne

Grønbroget tudse og strandtudse i maj-juni. For at opleve det kan man besøge det rekreative areal ”Jordbassinerne” ved den gamle sukkerfabrik ved Stege på Møn. Her er der fri adgang og spændende naturoplevelser med masser af vandfugle, padder og insekter.

Grønbroget tudse parrer sig. Foto: Peer Ravn, Amphi Consult

En af de nye søer, som er gravet i projektet. Foto: Peer Ravn, Amphi Consult

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.