Truede arter får hjælp af plov i Mols Bjerge

Truede arter skal have nye levesteder. Derfor skal tidligere marker pløjes til natur.

Hvede og byg skal erstattes af truede arter som planterne opret kobjælde, mælkeurt og hjertegræs samt humle-rovbille. Tidligere marker i Naturfondens område syd for Agri i Mols Bjerge bliver til natur igen, så de truede planter og dyr kan få et nyt hjem.

Det kræver en særlig måde at pløje på, såkaldt dybdepløjning.

”Vi dybdepløjer, fordi der akut mangler levesteder i området for de truede arter som karakterplanten i Mols Bjerge opret kobjælde og den sjældne og fascinerende bille humle-rovbille. Med dybdepløjning skruer vi tiden tilbage, fordi vi vender den dyrkede jord ned og hiver den mere naturlige mineraljord op til overfladen. Så kan de sjældne planter flytte ind fra dag 1 i stedet for at skulle vente op mod 50-100 år på, at jorden er klar af sig selv. Det betyder, at de truede arter har mulighed for at overleve frem for at risikere at forsvinde,” siger Frederik Møller.

Efter mange års dyrkning af arealet, er der behov for at gøre en indsats, hvis området skal være egnet som levested for de truede arter. Vilde planter som opret kobjælde, mælkeurt, hjertegræs og eng-havre har nemlig brug for en næringsfattig jord, som jorden var før dyrkning.

”Vi fremskynder naturens udvikling på de tidligere marker med op mod 100 år ved at sætte ploven i jorden og vende den. På den måde kommer den næringsfattige jord op, og så kan de vilde planter igen trives,” siger Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond.

Området bliver delt op, så noget af arealet bliver dybdepløjet, mens andre dele bliver udlagt til natur, som skal passe sig selv.

På den måde kan man sammenligne udviklingen. Det vil give bedre svar på, om dybdepløjning er afgørende, eller om ekstensiv græsning med kvæg året rundt er nok til, at naturen kan klare tingene selv på de i forvejen sandede jorde i Mols Bjerge.

Det hele sker i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge.

Arkæologer fra det lokale Museum Østjylland har været ude at undersøge området for arkæologiske værdier i området før pløjning.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.