Sjældne sommerfugle trodser våd og kølig sommer

 

Ligesom de andre feriegæster i området ser det skotske højlandskvæg i skoven dog på trods af den kolde og våde sommer ud til at nyde deres ophold ved Marielyst. De 12 køer blev sat ud i den sydlige del af skoven i forsommeren og har siden da haft travlt med at græsse området og holde dele af skoven åben. Det er planen, at køerne senere på året skal have hjælp af en flok vildheste.

De nye åbne områder i skoven skal give bedre forhold for bl.a. de mange sommerfugle i området. Sommerfuglene har det bedst i en varm og tør sommer, så vi er glade for, at der også i år er set flere af de sjældne arter i området – det gælder både spejlbredpanden og den sorte ildfugl. I løbet af sommeren har der også været besøg af en gåsegrib, der overnattede i skoven.

Skoven får også mange (andre) to-benede besøgende og derfor er der i sommerens løb blevet sat borde og bænke op og stipæle, som markerer nogle foreløbige vandreruter i skoven. Der er indtil nu lavet to ruter på hhv. 2,5 km og 5 km. Guldborgsund kommune har også udarbejdet en lille folder, som kort forklarer om naturgenopretningsprojektet på dansk, engelsk og tysk og viser de foreløbige vandreruter i skoven. Folderen kan tages i folderkasser ved indgangen til skoven, og den kan også hentes ned via kommunens hjemmeside. Kortet kan tillige downloades via QR kode, som er opsat på informationsskiltene ved indgangene.

Senere på året skal der laves en samlet plan for stier i skoven. I den forbindelse er der nedsat en følgegruppe med deltagelse af fra de lokale grønne foreninger, fra turistforeningen og fra de lokale grundejerforeninger.

Hen over sommeren har der været pause i arbejdet i skoven. Men i sensommeren vil arbejdet med at sætte hegn op om resten af skoven forsætte.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.