Regler for indsamling af dyr og planter på naturfondens arealer offentliggjort

Gæster er mere end velkomne på Den Danske Naturfonds arealer. Til gengæld er det ikke alt, man må indsamle og tage med hjem.

For at undgå tvivl har fonden nu offentliggjort sine egne regler for, hvad man må og ikke må indsamle på fondens arealer:

  • Man må gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.
  • Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.
  • Ligesom på Naturstyrelsens arealer må man ikke at indsamle dagsommerfuglearter, der på den danske rødliste er vurderet som truede, sårbare eller som ikke har været mulige at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.