Oplev Danmarks natur på en halv time

Mellem Randers og Viborg ligger en skjult naturperle – Læsten Bakker. Her er høje bakker, dybe dale, kær, hede, overdrev, kildevæld, eng, krat, sø, mose, å og gammel skov. I dette enestående koncentrat af dansk natur skal et nyt, stort naturprojekt sikre et bedre hjem for odder, isfugl, orkidéer og andre sjældne dyr og planter.

Randers Kommune og Den Danske Naturfond samarbejder om det ambitiøse naturprojekt, der har et budget på 20 mio. kr. og er på ca. 300 ha. Projektet er skudt i gang med Den Danske Naturfonds opkøb af et kerneområde i Læsten Bakker på 60 ha.

Målet er at opkøbe yderligere arealer, og indgå frivillige aftaler med private lodsejere og landmænd om naturgenopretning. Når det nye projekt er fuldt gennemført indgår det i et område med mere end 1.000 ha sammenhængende skov og natur omkring Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, er begejstret for det nye naturområde:

”Læsten Bakker er en sand naturperle og det største fredede naturområde, vi har i Randers Kommune. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu får et samlet projekt, der vil sikre, at vi både kan værne om og udvikle den unikke natur. Projektet betyder også, at Randers Kommune i samarbejde med Den Danske Naturfond og de private lodsejere vil arbejde på at forbedre adgangen til naturen i området. Så det her er noget, som alle naturinteresserede vil få gavn af,” siger han.

En god dag for naturen

Også i Den Danske Naturfond er der stor tilfredshed:

”På en helt almindelig gåtur kan man her opleve meget af den natur, vi kender fra det danske landskab. Samtidig får vi bedre levesteder for dyr og planter, der er sjældne og truede i Danmark. Det er en rigtig god dag for naturen, at vi nu kan tage det først skridt mod at udvikle endnu et stort, sammenhængende naturområde i Danmark,” siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Læsten Bakker ligger skjult for de fleste ved hovedvejen mellem Randers og Viborg og er derfor i dag ukendt for mange. Med udvikling af naturen, bedre skiltning, formidling og faciliteter er målet ikke alene, at naturen skal få det bedre, men også at flere vil få øjnene op for det smukke område.

Lodsejere får nye muligheder

Udvalgsformand for Miljø og Teknik, Frank Nørgaard, håber, at lodsejerne vil tage godt imod de nye muligheder, som aftalen giver:

”Landbrugsarealer med ringe produktionssikkerhed kan nu omlægges til natur. Dette kan enten ske ved, at fonden køber jorden, lodsejerne får økonomisk kompensation eller ved at lodsejerne indgår i en jordfordeling, hvor lavbundsarealer kan erstattes med agerjord,” siger han.

Der vil blive afholdt et offentligt møde om projektet i løbet af foråret.

Pressekontakt

Flemming Nielsen, direktør, Den Danske Naturfond, 2466 1362, fn@naturfonden.dk
Torben Hansen, borgmester, Randers Kommune, 8915 1000, torben.hansen@randers.dk

Kort, billeder og video kan frit benyttes af pressen til omtale af Læsten Bakker

 

Fakta om Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal ligger ved hovedvejen mellem Viborg og Randers, og er et smukt, kuperet istidslandskab. Stedet er meget karakteristisk med sin lille middelalderkirke på toppen af Læsten Bakker. Herfra strækker sig et krøllet dallandskab mod syd præget af markante bakkedrag, der rejser sig op langs den brede og fladbundede Skals Ådal.

På den anden side af ådalen ligger Indskovene og Fussingø, som er ejet af staten, og hvor bl.a. 300 ha skov er udlagt som urørt skov.

Naturen i Læsten Bakker består af overdrev og lyngklædte skrænter. Skals Å snor sig gennem ådalen, og langs åen er der områder med kildevæld, enge, rigkær og krat. Området er ’hotspot’ for natur og biodiversitet med mange sjældne arter. Her lever både odder og isfugl, og her blomstrer orkidéerne om foråret og i den tidlige sommer. I området findes gravhøje og andre kulturspor, der strækker sig tilbage til oldtiden.

Udfordringer

Læsten Bakker og Skals Ådal har i dag unik natur, men området er samtidig truet af  fragmentering, landbrugsdrift og unaturlig hydrologi. Levestederne for mange af de sjældne arter bliver mindre og mindre. Samtidig er der behov for en mere sammenhængende og målrettet naturpleje, som sikrer en mere optimal afgræsning i større dele af området. En del arealer er fortsat i omdrift, gødskes og sprøjtes.

Vision

Området er i dag ejet af en række private lodsejere. Den Danske Naturfond har købt den mest centrale ejendom i Læsten Bakker (ca. 60 ha). Opkøb af ejendommen er ’startskuddet’ til en vision om yderligere naturgenopretning og naturforbedringer ved at indgå aftaler med lodsejere, jordfordeling og gerne flere arealerhvervelser inden for et område på ca. 300 ha, som dækker Læsten Bakker og Skals Ådal ind mod statens arealer mod syd.

Friluftsliv og formidling

Det varierede bakkelandskab og ådalen er en meget flot naturoplevelse. Området er placeret ved hovedvejen mellem Randers og Viborg, og det er tilgængeligt via etablerede stier, men der er ingen P-pladser og ingen markerede sti- og vandreruter. Området er derfor også skjult og helt ukendt for mange – også lokale. Gennem en bedre formidling, skiltning, tilgængelighed og flere friluftsfaciliteter skal det sikres, at flere kan få glæde af at opholde sig i den skønne natur i og omkring Læsten Bakker. Forbindelse til statens arealer mod syd sker allerede ved opkøb af den første ejendom.

Budget

Budgettet er på i alt ca. 20 mio. kr. Første fase er opkøb af den første, og mest centrale ejendom i Læsten Bakker. Budget for første fase er ca. 5 mio. kr.

Samarbejdspartnere

Den Danske Naturfond og Randers Kommune har indgået aftale om langsigtet samarbejde om projektet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.