Nyt, stort naturprojekt
skal både hjælpe
klima, vandmiljø og natur

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Mariagerfjord Kommune og Den Danske Naturfond er initiativtagere til det store projekt, der har et budget på 49 mio. kr.

Og projektet får en flyvende start.

Naturfonden har frikøbt 165 ha jord, der sikrer en klimagevinst på 3.700 tons CO2 og en reduktion på 8,5 tons kvælstof til gavn for vandmiljøet.

I de kommende måneder starter dialogen med de øvrige lodsejere i området for at finde ud af, hvordan man kan komme i mål med resten af naturområdet.

”Det er fantastisk, at Naturfonden kan bidrage til at løse flere kriser på samme tid ved at genoprette naturen. Her er fuld gevinst på alle hylder: Både natur, klima og vandmiljø får det bedre. Og så vil Naturfonden selvfølgelig åbne sin del af naturområdet op for besøgende,” siger Flemming Nielsen, direktør i Naturfonden.

Hele projektområdet er op mod 400 ha, her vist med en grøn streg. Naturfondens naturområde, Engene ved Villestrup Å, er de grønne arealer.

Det nye klima- og naturprojekt er blevet til efter et grundigt forarbejde. Her har flere lodsejere allerede solgt jord til Naturfonden, men også byttet jord med hinanden.

Mariagerfjord Kommune har tidligere været i dialog med alle jordejere i området og håber på, at projektet kan nå i mål i fuld skala inden for de kommende 2-3 år.

Udvalgsformand for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Henrik Sloth, er meget glad for, at det nu bliver muligt at hjælpe naturen og klimaet i så stort et område.

”Der er rift om det danske landskab, og vi vil gerne have plads til både landbrug, byer, natur og klimatiltag. I Villestrup Ådal ved Store Blåkilde findes så specielle forhold, at det giver mening, hvis naturen kan få fortrinsret, samtidig med at det bidrager til at nå det nationale mål om CO2-reduktioner og hjælpe Mariager Fjord med at blive mere robust. Vi håber, lodsejerne i området ser de samme muligheder som os, og jeg vil gerne understrege, at det er frivilligt, om man vil deltage i projektet,” siger Henrik Sloth.

Engene ved Villestrup Å er rigt på sjældne og vigtige kildevæld. Nu kan man opleve flere kilder, der risler frit igen efter at have været lukket ind i drænrør.
Engene ved Villestrup Å er rigt på sjældne og vigtige kildevæld. Nu kan man opleve flere kilder, der risler frit igen efter at have været lukket ind i drænrør.

Så mange tons CO2 slipper klimaet for

Naturfondens naturområde, Engene ved Villestrup Å, bliver en vigtig del af det store klimaprojekt, som Mariagerfjord Kommune og Landbrugsstyrelsen planlægger at udføre på op mod 400 ha lavbundsarealer. Her kan private lodsejere vælge at lade egen lavbundsjord indgå mod kompensation, så der kan ske genopretning af naturen på tværs af lodsejerskel.

Det sparer klimaet for knap 7.357 tons CO2, og hav og fjord slipper for mere end 21 tons kvælstof.

Heraf står naturgenopretningen i Naturfondens naturområde alene for de 3.700 tons CO2 og 8.5 tons kvælstof. Det viser beregninger, som konsulentfirmaet WatsonC har udført.

Sådan sparer vi CO2

CO2-udslippet stopper, når man genopretter den naturlige vandstand på tidligere dyrket jord. Jorden blev tidligere drænet for vand for at kunne dyrke korn eller græs. Det satte gang i udledningen af den CO2, jorden havde suget til sig gennem tusindvis af år. Men når vandet igen vender tilbage, sætter det en prop i udledningen af CO2 med det samme.

Sådan får dyr og planter hjælp

Naturfondens område, Engene ved Villestrup Å, genoprettes efter en naturplan, som Naturfonden og Mariagerfjord Kommune laver sammen. Her kommer mange flere naturlige levesteder til dyr og planter som sjældne sommerfugle, isfugl, odder og vilde orkidéer. Blandt andet slippes mange flere af områdets rørlagte kildevæld fri og vil igen risle i naturlige kildebække eller presse sig gennem tørven og danne områder med den sjældne naturtype rigkær.

Det udvider den naturgenopretning, som allerede er sket i den del af området, som Naturfonden købte i 2021. Her kan man nu opleve områdets smukke genoprettede kildevæld, der risler med klart grundvand. Tidligere løb vandet i rør, men nu giver det igen liv til mange vilde planter som blomstrende orkidéer og andre slags planter. Dermed kan flere sommerfugle og andre insekter igen leve her.

Det har givet bedre vilkår til planter som orkidéerne maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og sump-hullæbe, foruden planter som engblomme, den kødædende vibefedt og den truede afbidt høgeskæg.

Sommerfuglearter, som f.eks. violetrandet ildfugl og brunlig perlemorsommerfugl, får også bedre vilkår. De kan sprede sig til flere steder fra små pressede bestande og dermed undgå at forsvinde fra området.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.