Nyt, stort naturområde på Danmarks sydspids

Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven, og projektet igangsættes nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster. Det gælder ikke mindst for gæsterne i Marielyst – et af landets største sommerhusområder – som bliver nærmeste nabo til projektet.

”Vi er meget glade for at kunne præsentere projektet,” siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen og fortsætter: ”Området ved Bøtø er unikt. På grund af den sydlige placering og det tørre klima findes der her nogle arter, som ikke ses mange andre steder i Danmark. Samtidig er området en vigtig første landingsplads for mange af de fugle og andre arter, som hvert år kommer til landet enten på træk eller for at yngle. Vi vil skabe langt bedre vilkår for mange af dem.”

Mere lys, luft, vand og liv

Naturgenopretningen vil ske ved at fjerne mange af de tætte og mørke granplantninger og skabe mere lys, luft, vand og liv i skoven. Herefter er det planen, at kvæg og vildheste skal hjælpe med til at holde skoven åben og sikre et varieret og spændende skovlandskab.

Området ligger lige op til det store sommerhusområde ved Marielyst. Det giver gode muligheder for også at skabe nye naturoplevelser.

Bedre adgang til naturen

Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, er særdeles begejstret:

”Det er helt fantastisk, at Naturfonden nu køber dette område og åbner det for offentligheden. De planer, der er lagt for området, vil give et kæmpe løft til Sydfalster, men også til resten af vores landsdel. Der er ingen tvivl om, at det vil blive en helt unik attraktion både for vores mange turister i Marielyst, men også for vores egne borgere, som nu får endnu bedre adgang til vores skønne natur. Det er så positivt det her, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil gavne den lokale økonomi,” siger han.

”Udviklingen af området skal selvfølgelig ske i respekt for vores særlige natur, som vi skal passe på. Derfor er jeg også begejstret for, at det er Naturfonden, der står bag det. Jeg glæder mig til det her helt unikke samarbejde om at udvikle området”, slutter borgmester John Brædder.

For yderligere informationer

Den Danske Naturfond
Formand Lauritz B. Holm-Nielsen  tlf. 23382126
Direktør Flemming Nielsen  fn@naturfonden.dk  tlf. 2466 1362

Guldborgsund Kommune
Borgmester John Brædder  jobr@guldborgsund.dk eller tlf. 2518 0390
Leder af Natur, Frederik Cordes fc@guldborgsund.dk eller tlf.  2518 0843

Billeder og video fra Bøtø Plantage og af nogle af de sjældne arter – kan anvendes frit af medier til omtale af projektet med kreditering af fotografen.

Fakta om naturgenopretning i Bøtø Plantage

Området ved Bøtø på det sydlige Falster ligger centralt på trækruten mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har derfor stor betydning for trækkende fugle, flagermus og sommerfugle. Og på grund af den sydlige placering og det særlige klima, findes der også her en række sjældne arter.

Formål: Målet med fondens erhvervelse er at standse skovdriften og gennemføre en naturgenopretning af området. Planen er at skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og naturlig hydrologi.
Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter.

I området yngler der allerede sjældne eller rødlistede fuglearter såsom havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl og trane.

Området har også en helt særlig betydning for trækkende dagsommerfugle, og i lysningerne i skoven samt på diget mod Østersøen findes der forekomster af sjældne sommerfuglearter som fx den rødlistede spejlbredpande og sort ildfugl. I skoven findes der også en række plantearter, som er sjældne i regionen, bl.a. den fredede kongebregne.

Da skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst, er der også et stort potentiale for at åbne området op for offentlighedens adgang og skabe flere naturoplevelser (uden det går ud over naturen).

Projektareal: Bøtø plantage er på 153 ha. Området ligger ud til Østersøen med en 2 km lang kystlinje. I den nordlige ende grænser skoven op til Bøtø Nor (ca. 200 ha lavvandet sø, enge og rørskov), som tidligere er blevet naturgenoprettet. Der skabes dermed over 350 ha sammenhængende natur.

Budget: Projektbudget er på ca. 15 mio. kr., som dækker udgifter til køb af skoven og naturgenopretning. Der skal også gøres mere for formidling og faciliteter for publikum.

Parter i projektet: Projektet er udviklet i partnerskab mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune.

Giv naturen videre

Det er takket være jer, at vores naturprojekter bliver til virkelighed.
Hvis du er interesseret i at støtte fondens projekter, kan du indbetale bidrag på fondens konto:

4387 11583903 eller via MobilePay: 21 300 901

Skriv gerne dit navn og adresse i tekstfeltet.
Alle bidrag går ubeskåret til naturprojekterne.

Presseomtale

Politiken (15/3): Naturfond foretager sit første opkøb: Vigtig trækfugleskov på Sydfalster

Politiken.dk: Naturfond opkøber vigtigt naturområde på Falster

Altinget: Naturfonden køber skov på Falster

DR: Dansk skov skal være hjem for flagermus og fuglekonger

DR: Den Danske Naturfond bruger 15 millioner kroner på at gøre skoven perfekt for sjældne dyr (facebook-video)

DR Ligetil: Danmark får nyt naturområde til blandt andet havørne

DR TVA 115/3 kl. 18:30

P1 og P4 Radioavisen 15/3 kl. 8.00

TV2 News sendte live fra Bøtø Plantage 15/3 fra ca. kl. 16:28

TV2 Nyhederne 15/3 kl. 19

Radio24syv interviewede Flemming Nielsen live 15/3 fra ca. kl. 17:54

TV ØST: Sjældne dyrearter skal bo på Falster

TV ØST: Store naturoplevelser trækker flere folk til området

TV ØST: “Jeg kan godt lide tanken om bæredygtighed”

TV ØST: Indslag 15/3 kl. 19:30

Folketidende: Naturprojekt til 15 millioner på Sydfalster

Organic Today: Falster får nyt, stort naturområde

Landbrugsavisen: Naturfond skyder millioner i 150 hektar natur på Falster

Ritzau-artikel viderebragt i følgende medier:

BT: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Fyens Stifttidende: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Metroxpress: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Berlingske: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Jyllands-Posten: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Information: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Ekstra Bladet: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Kristeligt Dagblad: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Herning Folkeblad: Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

Organisationer

DN: Den Danske Naturfond har opkøbt naturareal på Falster

Dyrefondet: Stort naturområde etableres på Danmarks sydspids

KTC: Skov på Falster købt af Naturfonden 

Sociale medier

Se oversigt over tweets og opdateringer i denne storify

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.