Nyt samarbejde skaber
mere natur i Vejle Ådal

Du kan hjælpe

Kun 10,5 % af de danske skove er naturens urørte fristeder. Derfor har skovens mange sjældne dyr og planter for lidt plads. Men med et SKOVBEVIS hjælper du naturen i Danmark med flere levesteder. Køb Skovbevis

Et nyt samarbejde mellem Vejle Kommune og Den Danske Naturfond skal hjælpe naturen og skabe flere oplevelser til alle i Vejle Ådal. Det skal ske ved at skabe mere sammenhængende natur med værdifulde landskaber og gode levesteder for vilde dyr og planter, så vi får mere biodiversitet.

Vejle Kommune er allerede i gang med et stort natur- og klimaprojekt midt i Vejle Ådal, og nu bidrager Den Danske Naturfond samme sted med Engelsholm Sønderskov, som er et smukt skovområde på 50 hektar.

”Med Den Danske Naturfonds køb af Engelsholm Sønderskov har vi det første resultat af den dialog, vi indledte for to år siden med Naturfonden om at hjælpe naturen i ådalen. Vi er meget glade for samarbejdet, som vi forventer os rigtigt meget af,” fortæller Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

 

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond
Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal.

Naturen er vigtig for tilflyttere

Lige nu er Vejle Kommune i gang med at udvikle en ny landskabsplan for hele Vejle Ådal & Fjord, og samarbejdet med den Danske Naturfond passer perfekt ind i planerne.

”Den danske natur er ligesom andre steder i verden under pres, og har været i tilbagegang gennem mange år. Vi er en del af noget større, og vi bliver nødt til at vende udviklingen, hvis vores børn og børnebørn skal opleve en rig dansk natur.” Bengt Holst, formand for Naturfonden.

”Vi hilser velkommen at få Engelsholm Sønderskov med ind i vores arbejde med Vejle Ådal og Fjord i forhold til at opfylde vores biodiversitetsmål, og fordi vi kan se, at naturen og vores unikke landskaber betyder meget for vores bosætning. Vi går nu i gang med at drøfte, om samarbejdet kan udvides til hele Vejle Ådal og Fjord,” siger Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Med sin størrelse og variation kan der skabes et helt unikt naturområde i ådalen med levesteder for endnu flere vilde dyr og planter end i dag. Bliver planerne til virkelighed, vil naturområdet blive et fyrtårn i dansk natur.

 Sammen kan vi skabe ny natur

I den 50 hektar store og smukke, kuperede Engelsholm Sønderskov i Vejle Ådal kan naturen udvikle sig frit til gavn for natur og mennesker. Det siger formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst.

”Den danske natur er ligesom andre steder i verden under pres, og har været i tilbagegang gennem mange år. Vi er en del af noget større, og vi bliver nødt til at vende udviklingen, hvis vores børn og børnebørn skal opleve en rig dansk natur. Vi skal turde at være ambitiøse og visionære. Derfor er jeg også meget glad for det nye samarbejde med Vejle Kommune. Det er med til at sætte en ny standard for vores ambitioner på naturens vegne,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Stille naturoplevelser

Intet er besluttet endnu, men der sigtes efter, at adgangen til naturen i Engelsholm Sønderskov fremover skal være til gæster, som ønsker at opleve skovens stille ro. Der vil blive mulighed for at nyde den fantastiske udsigt fra resterne af oldtidsborgen ’Troldborg Ring’ 70 meter over ådalen på skovens stejle å-skrænt.

”Vi laver nu en naturplan og en friluftsplan for skoven sammen med Naturfonden. Vi laver dem i dialog med lokale beboere og repræsentanter fra bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord. På den måde sikrer vi, at skoven forbliver et godt levested for biodiversiteten og værdifuld at opleve for mennesker i ådalen,” slutter Jens Ejner Christensen.

Engelsholm Sønderskov

Den Danske Naturfond har købt Engelsholm Sønderskov for at udvikle naturen i samarbejde med Vejle Kommune. Skoven grænser op til 50 hektar engarealer, der allerede i dag ejes af Vejle Kommune. Her er der nu mulighed for at skabe sammenhængende natur mellem ådalen og skovskrænten ved Ravning.

Gamle træer bevares

Engelsholm Sønderskov ligger i Vejle Ådals kuperede terræn, der er et af de smukkeste steder i landet. Naturfonden har købt skoven for at bevare de gamle træer og lade skoven udvikle sig frit som en naturlig, skov. Gamle træer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker, er en mangelvare i den danske natur. Kun omkring tre procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes og skoven ikke dyrkes.

I langt de fleste skove bliver bøgetræer fældet for at udnytte træet til eks. møbler, gulve og brænde, men i Engelsholm Sønderskov får de nu lov at vokse, så længe de kan. Et bøgetræ kan naturligt blive over 350 år gammelt, og jo ældre det bliver, jo flere dyr som fugle, flagermus og insekter kan leve der. Døde træer og grene bliver liggende i skovbunden og rådne. Det giver mange tiltrængte levesteder til svampe og insekter. Flere insekter giver mere føde til dyr som fugle, mus og grævling.

Hjem for grævling, ugler og spætter

Skoven er en skræntskov med flotte udsigter over ådalen og mange naturværdier. På skrænterne pibler vand ud fra jorden mange steder, og det skaber et særligt miljø, hvor der vokser særlige planter som padderokker og skavgræs.

Man kan møde Europas største ugle, stor hornugle, Danmarks største spætte, den kragestore sortspætte, samt den smukke grønspætte. Her er også mange grævlinge, svampe, mosser og insekter. Syv sjældne laver er fundet i skoven. Den mest sjældne er grynet skjoldlav, som er kritisk truet. Den blev fundet i skoven i 1975 og er ikke set i Danmark siden 2002.

Fortidsminder ved Engelsholm Sønderskov

70 meter over ådalen i skoven finder du resterne af oldtidsborgen ’Troldborg Ring’. Den er helt tilbage fra jernalderen. Fortidsmindet er af national betydning og fredet. Du har en fantastisk udsigt over skoven og ådalen fra Troldborg Ring

Ravningbroen ligger lige neden for Engelsholm Sønderskov. Broen på tværs af ådalen var hele 760 meter lang og blev bygget i vikingetiden omkring år 980, da Harald Blåtand var konge. Den var Danmarks længste bro, indtil den gamle Lillebæltsbro åbnede i 1935.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.