Nyerhvervede arealer på Mols er en skattekiste af sjældne arter

Sjældne arter som planten opret kobjælde og sommerfuglen foranderlig blåfugl var allerede registreret forud for Naturfondens køb af tre arealer i Mols Bjerge Nord.

Men at de har selskab af mange flere sjældne planter og dyr er en glædelig overraskelse:

“I Den Danske Naturfond vidste vi godt, at vi havde fået fat i en naturperle, da vi købte arealerne i Mols Bjerge Nord. Men området skulle vise sig at rumme endnu flere værdier, end vi havde turdet håbe på, med adskillelige sjældne og truede arter. Det var som at åbne en skattekiste af sjældne arter,” siger Naturfondens biolog Louise I. Nabe-Nielsen efter en feltgennemgang af arealerne.

Sjælden plante ikke set siden 1970’erne

Udover den sjældne opret kobjælde er der på arealerne nu fundet plantearter som farvevisse, gul evighedsblomst, smuk perikon og ikke mindst et genfund af vår-ærenpris, som ikke er blevet set i Mols Bjerge siden 1970’erne.

Vår-ærenpris er en lille plante på 5-15 cm, der som navnet antyder, er at finde i forårsmånederne og som kun vokser på tørre, sandede marker og bakker med lysåben vegetation. Den type levesteder er på grund af tilgroning forsvundet mange steder og i takt med forringelsen af dens levesteder, er arten gået tilbage.

I det nordlige hjørne af området blev der desuden fundet et rigkær med blomstrende orkidéer som maj-gøgeurt.

Fund af 12 sjældne biller, bier og sommerfugle

Men sjældne planter er ikke det eneste, som arealerne gemmer på. En gruppe insektspecialister har under ledelse af Molslaboratoriet været på felttur i området. De fandt ikke mindre end 12 sjældne arter på Naturfondens arealer, hvoraf flere er rødlistede og sårbare.

Humlerovbillen – glad for frisk gødning

Den største jubel blandt deltagerne kom, da den meget specielle bille, humlerovbillen, blev fundet i en hestepære. Det er en rovbille, som er specifikt knyttet til gødning. Man kan kun finde den på steder med frisk tilførsel af gødning det mest af året.

I takt med, at der kommer færre dyr på græs og oftest kun i sommerhalvåret, har humlerovbille været i kraftig tilbagegang i næsten hele dens udbredelsesområde.

I dag er humlerovbille rødlistet i de fleste lande i Europa. Fundet er det nordligst registrerede i Mols Bjerge. Udover humlerovbillen, blev der på feltturen fundet 2 andre sjældne biller – markskarnbasse og glat skarnbasse.

Blåhatjordbien – den kræsne bi

En anden spændende specialitet, som er fundet på arealerne, er blåhatjordbien.

Blåhatjordbi søger kun pollen på en bestemt planteart – blåhat, deraf navnet. Det gør den sårbar overfor højt græsningstryk og slåning af græsarealer, da dens foderplante herved ikke får lov til at blomstre.

Blåhatjordbi er mange steder gået kraftigt tilbage i antal og dens udbredelsen afspejler, at  græsland med blomster ikke forekommer så ofte mere.

Rig på sommerfugle

Det smukkeste syn er måske den rige sommerfuglefauna i området, der ud over en række almindelige arter, rummer sjældne og truede arter som argusblåfugl, violetrandet ildfugl og okkergul pletvinge.

I alt er der indtil videre fundet 18 sjældne og halvsjældne arter på arealerne. Se liste under galleriet.

Sjældne planter og dyr

Planter
Opret kobjælde
Klatrende lærkespore
Farve-visse
Gul evighedsblomst
Smuk perikon
Rank potentil

Biller
Humlerovbille
Markskarnbasse
Glat skarnbasse

Dagsommerfugle
Violetrandet ildfugl
Argusblåfugl
Okkergul pletvinge
Klitperlemorsommerfugl

Natsommerfugle
Junimørkvingemåler

Græshopper
Vortebider

Edderkopper
V-mærket hoppekop
Labyrintedderkop

Bier
Blåhatjordbi

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.