Nye fund af sjælden sommerfugl i Bøtøskoven

Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune har for et år siden igangsat et stort naturgenopretningsprojekt i Bøtøskoven på Falster. Allerede et år efter kvitterer naturen med nye fund af den meget sjældne sommerfugl sort ildfugl i skoven.

Onsdag var en særlig dag for Projekt Bøtøskoven. Der blev observeret ikke mindre end tre nyudklækkede hanner af sommerfuglen sort ildfugl. Det lyder ikke af så meget, men det er gode nyheder for sommerfugleentusiasterne. For sort ildfugl er en af Danmarks mest sjældne sommerfugle. Den findes kun ét sted i Danmark, og det er på diget uden for Bøtøskoven. Og det er nyt, at den nu ser ud til at sprede sig ind i selve skoven.

Naturgenopretning i Bøtøskoven ser ud til at virke

”Vi er så glade og begejstrede”, siger projektleder Anita Pedersen. ”Fundet af tre nyudklækkede hanner af sort ildfugl i en af de nye lysninger i skoven viser, at naturgenopretningen virker. Sidste år fældede vi mange af de tætte nålebevoksninger i skoven for at skabe en mere lys og åben skov. Og der er lavet smalle striber uden træer ud mod diget for at lokke insekterne ind til de nye lysninger i skoven. Bare det at en enkelt hun af sort ildfugl har læst vores tanker, viser, at vi på sigt måske kan være med til at skabe større bestande.”

Det var projektleder Anita Pedersen der selv sammen med ”sommerfuglenørderne” Frederik Johansen og Thomas Johansen fik fornøjelsen af at finde sort ildfugl inde i skoven.

Rigtig godt tegn efter et dårligt sommerfugleår i 2017

Bjarne Skule fra Lepidoptereologisk Foreningen (foreningen af sommerfugleentusiaster) fortæller, at sommeren 2017 var et katastrofalt yngleår for sommerfugle, fordi den var meget regnfuld og våd. Derfor var der sidste år kun meget få observationer af sort ildfugl i Bøtøområdet ude på diget. Bjarne Skule er derfor meget glad for, at projektet i Bøtøskoven allerede nu ser ud til at hjælpe denne meget sjældne art.

Da Bøtøskoven blev erhvervet af Den Danske Naturfond var et af formålene at skabe et naturområde, som kunne være et bedre levested for sjældne sommerfugle. En af de sommerfugle som man har haft fokus på, er netop sort ildfugl. Sommerfuglen er med sine kun ca. 3 cm måske ikke særlig bemærkelsesværdig. Den findes på usprøjtede og ugødede, tørre arealer med masser af nektargivende planter, og dens larver lever primært på planten rødknæ.

Fakta om Bøtøskoven

Bøtøskoven er på 153 ha og er i marts 2017 blevet købt af Den Danske Naturfond. Skoven forvaltes i det daglige af Guldborgsund Kommune. Området ved Bøtøskoven er en af de bedste sommerfuglelokaliteter i Danmark og der kan ses op til 40 forskellige arter i området. Siden 2017 er der gennemført en større naturgenopretning i skoven, der tidligere var præget af tæt nåleskov. En stor del af nåleskoven er nu fjernet og der er udsat kvæg og vildheste, som skal hjælpe med at holde området mere åbent.

For yderligere spørgsmål kontakt

Chefkonsulent Mads Jakobsen, Den Danske Naturfond tlf. 2040 4421 mj@naturfonden.dk

Leder af Natur Frederik Cordes tlf. 5473 2007  fc@guldborgsund.dk

Projektleder Anita Pedersen tlf. 5473 1980 aped@guldborgsund.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.