Ny naturperle skinner i Nordjylland

Flere sjældne orkideer og sommerfugle, mindre CO2 udslip og et bedre vandmiljø med rislende kildevæld. Det er resultatet af et nyt projekt, som Den Danske Naturfond og Mariagerfjord Kommune gennemfører ved Rold Skov i Nordjylland.

To år, mange møder og masser af kaffe har gjort det muligt. Landmænd, lodsejere, Naturfond og kommune er blevet enige om at købe og bytte jord ved Villestrup Å syd for Rold Skov. 75 hektar tidligere marker og enge er købt af Naturfonden, og skal nu være permanent natur. Området kommer til at hedde Engene ved Villestrup Å.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at se naturen i det nye område.

”Jeg er glad for det gode samarbejde og den konstruktive dialog, som har været med mange af de lokale jordejere. Nu kan vi sikre endnu mere plads til den natur, vi har for lidt af, og vilde dyr og planter får flere levesteder. Vi åbner vores område op, så alle kan få glæde af det nye naturområde,” siger Bengt Holst.

Engene ved Villestrup Å kommer til at vælte med nyt liv for altid. Foto: Jesper Edvardsen

Klimaet vinder også

Det nye projekt er også godt for klimaet. Genopretning af naturen vil spare klimaet for flere hundrede ton CO2 hvert eneste år.

Jord drænet til dyrkning udleder CO2, men den udledning stopper stort set med det samme, når vandet igen får lov at flyde naturligt i mose og på enge. Og med tiden vil mere CO2 suges ud af atmosfæren, og blive indbygget i områdets tørveholdige jorder.

Endnu mere natur på vej

Naturfonden og Mariagerfjord Kommune samarbejder om det nye naturområde, og det er kun starten. Visionen er med tiden at udvide naturområdet til 2-400 ha.

Derfor vil den lokale dialog med naboer og lodsejere fortsætte i den kommende tid.

Måske bliver det endda muligt at genslynge Villestrup Å, som for årtier siden blev rettet ud, så den i dag løber som en lang, lige kanal gennem området.

Orkidéer som maj-gøgeurt får nye steder at gro.

Udvalgsformand for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen, ser et stort potentiale i området, hvor Den Danske Naturfond nu er ny ejer.

”Det er allerede en naturperle, som mange lokale og gæster kender, men potentialet for naturen er meget større. Jeg er sikker på, at vi, via samarbejdet med Den Danske Naturfond og en masse gode dialoger med de lokale lodsejere, kan udvikle området til noget virkeligt værdifuldt, som alle kan være endnu mere stolte af. Her er det selvfølgelig afgørende, at det foregår ved frivillighed. Jeg håber derfor, at lodsejerne vil tage godt imod de muligheder, der åbner sig”, siger udvalgsformanden.

Læs også:

Meget mere om Engene ved Villestrup Å

Kontakt:

Flemming Nielsen, direktør, Den Danske Naturfond 2466 1362 / fn@naturfonden.dk
Jørgen Hammer Sørensen, Udvalgsformand, Mariagerfjord Kommune 24 44 39 23
Skov- og Landskabsingeniør Jens Peter Neergaard, Mariagerfjord Kommune 97 11 36 23

Vandet i områdets kilder har så stort tryk, at vandet sprøjter højt, når man sætter rør på. Vi lader kilderne flyde naturligt igen. Foto: Jesper Edvardsen

Fakta om Engene ved Villestrup Å

 • Den Danske Naturfond er nu lodsejer i området på lige fod med de øvrige lodsejere og håber, at flere lodsejere får lyst til at samarbejde om at udvide den unikke natur i området.
 • Forhåbentlig kan der allerede i år tages hul på en ny dialog med lodsejerne i området.
 • Forud for Den Danske Naturfonds køb af arealerne er der lavet forundersøgelser og ført dialog med nogle af lodsejerne i området. Det arbejde blev støttet af ’Naturen – en rentabel del af landbruget’, som er finansieret af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.
 • Agri Nord har været afgørende i arbejdet for at købe jorden.
 • Fremadrettet er der også stor opbakning til at arbejde videre med området, da det er en del af et stort LIFE IP Natureman projekt, som dækker mange fine naturområder i Nordjylland.

Det gør vi

 • Åbner et naturområde for alle.
 • Stopper dræning af flere unikke kildevæld og bringer den naturlige vandstand tilbage.
 • Fjerner mange små indhegninger, som i dag deler området op på kryds og tværs.
 • Samler de små arealer til et samlet naturområde.
 • Kvæg fra lokal landmand skal afgræsse og naturpleje området.

Arter, der får nye levesteder for altid

 • Vilde planter som orkidéerne sump-hullæbe, engblomme, den kødædende vibefedt og afbidt høgeskæg
 • Sjældne mosser, insekter og mange forskellige sommerfuglearter, som f.eks. violetrandet ildfugl.
 • Odder og isfugl.

Et hav af kildevæld i Rold Skov

 • Intet andet sted i Danmark risler så mange rene kilder som i området ved Rold Skov.
 • Vandet, der pibler ud overalt i ådalens sider og løber videre i Villestrup Å, er noget af det reneste kildevand, der findes i Danmark, fordi det er dannet under en af Danmarks største og ældste skove, Rold Skov.
 • Den kalkrige undergrund presser grundvandet op gennem sprækker i undergrundens kalk og op til overfladen.
 • Disse forhold er unikke for området, og det er sjældent der gives så gode muligheder for at genskabe denne naturtype.
 • Der er i dag offentlig adgang til St. Blåkilde, selvom den er privatejet, og den bliver besøgt flittigt. I gennemsnit besøges den af mere end 2.000 gæster hver måned året rundt.

Naturfonden har købt 75 hektar som markeret.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.