Drømmer du om
at hjælpe naturen?
Nu kan du søge penge
til dit eget natur-projekt

Er der blevet færre insekter? Mangler du et farverigt flor af vilde planter på engen eller i mosen? Vil du have flere ørreder i dit lokale vandløb? Eller skal du have frøer og tudser til at kvække i sø og vandhuller? Nu er chancen der.

Mange drømmer om at hjælpe naturen og gøre en reel forskel for dyr og planter, hvor de bor. Men det kan være svært at realisere drømmen, fordi det er for dyrt. Nu hjælper Den Danske Naturfond med at gøre natur-drømme til virkelighed.

Private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge Naturfonden om penge til deres lokale naturprojekt, der skal give vilde dyr og planter flere og bedre levesteder til lands eller til vands.

Erfaringen viser, at det nytter

Naturfonden har tidligere støttet 50 lokale naturprojekter. Erfaringerne herfra er gode, og derfor har Naturfonden besluttet at hjælpe endnu flere med at gøre deres natur-drømme til virkelighed.

– Mange ildsjæle arbejder hårdt for at give naturen bedre vilkår i sø, å, eng og skov. Deres store arbejde og høje engagement fortjener en håndsrækning, som forhåbentlig kan inspirere andre til at gå i gang, siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

De mange nye projekter er en ekstra indsats oven i Naturfondens øvrige arbejde med at opkøbe, beskytte og genoprette store naturområder 20 forskellige steder rundt i hele Danmark. Flere end 2.400 arter i fare for at forsvinde helt fra den danske natur, og derfor er der brug for så mange bidrag som muligt.

– Hovedårsagen er, at naturen i Danmark mangler plads, fordi alt for mange levesteder er gået tabt. Hver kvadratmeter natur tæller, siger Flemming Nielsen.

Dyre- og plantelivet er blevet fattigere på Skamlebæksletten i Odsherred. Men nu er frivillige natur-ildsjæle gået til kamp for at hjælpe den vilde natur med ild, håndkraft og ildhu.sammen med ejeren og Odsherred Kommune. Projektet realiseres med støtte fra Naturfonden.
Lokale lodsejere på Fyn hjælper den truede strandtudse med nye levesteder ved Refsvindinge. Mange familier, børn og unge er engageret i at hjælpe strandtudsen. Naturfonden har støttet projektet.
Naturen ved Højeruplund på Stevns Klint skal have det bedre, så flere sjældne blomster kan gro og nydes af områdets omkring 120.000 årlige gæster. Folkene i Selskabet Højeruplund har skabt ideen til projektet. Det private naturprojekt realiseres med støtte fra Naturfonden.

FAKTA 

  • Naturfonden har i alt støttet 50 naturforbedrende natur-projekter i hele landet siden 2016.
  • Det har hjulpet naturen på ca. 2.600 hektar. Det svarer til mere end 3.600 fodboldbaner.
  • Det er fjerde gang, Naturfonden støtter private naturprojekter. Det skete også i 2016, 2018 og 2021. Se alle de støttede naturildsjæle-projekter.
  • Naturfondens støtte til lokale naturprojekter sker via øremærkede midler fra Naturfondens grundkapital. Det er ikke penge fra donationer eller fra salg af SKOV- og NATURBEVISER. Donationer bruges alene til opkøb af jord i Naturfondens naturområder.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.