Naturplan for Bøtøskoven skal sikre det åbne skovlandskab

Den Danske Naturfond har sammen med Guldborgsund Kommune lavet en plan for naturplejen i Bøtøskoven. Naturplanen skal sikre, at skoven fortsat udvikler sig mod et åbent og varieret skovlandskab.

Bøtøskoven er efter rydningerne af de mange, tætte granbevoksninger på vej mod at blive et åbent skovlandskab med partier af gammel skov, sumpskove, vådområder samt åbne enge og overdrev.

“Et sådan varieret naturområde vil give de bedste betingelser for mange af de arter, som findes i området, herunder de sjældne sommerfugle, flagermus og fugle,” siger chefkonsulent i Den Danske Naturfond, Mads Jakobsen.

Derfor har Naturfonden og Guldborgsund Kommune udarbejdet en naturplan, der skal være med til at sikre, at Bøtøskoven fortsat udvikler sig til gavn for disse arter.

Vildheste og kvæg er Bøtøskovens primære naturplejere

Som et led i naturplanen er der udsat kvæg og vildheste i skoven. Dyrenes græsning og påvirkning af vegetation skal fremover styre naturens udvikling, og det er derfor ikke tanken, at der på anden måde skal gennemføres omfattende naturpleje i skoven.

“I en overgangsperiode indtil området er præget af dyrenes græsning og naturlige påvirkning, og der er sikret tilstrækkeligt mange nye levesteder for de sjældne arter, kan græsningen dog blive suppleret med aktive naturplejeindgreb, hvis der er behov for det,” siger Mads Jakobsen.

Gode input til naturplan fra eksperter, ildsjæle og følgegruppe

Naturplanen bygger blandt andet på bidrag fra en række eksperter og lokale ildsjæle. Den lokale følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med projektet med deltagelse af lokale interesseorganisationer, har også været inddraget i udarbejdelsen af planen.

“Vores naturplan kan løbende blive justeret, hvis der opstår behov for ændringer for at sikre levevilkårene for særlige arter. I den videre forvaltning af området vil der derfor også blive lagt stor vægt på fortsat at følge og overvåge naturens udvikling,” siger Mads Jakobsen.

Læs mere

Naturplan for Bøtøskoven

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.