Inspirationstur i Allindelille og Suserup

Allindelille Fredskov ved Ringsted og Suserup Skov ved Sorø er to unikke skove, hvor natur og biodiversitet er i højsædet. I den ene skov udføres megen af naturplejen af en frivillig plejegruppe og græssende kvæg – den anden har været urørt skov i mere end 100 år.

Den Danske Naturfond har derfor været på inspirationstur til de to skove for at se nærmere på, hvilken betydning de to forskellige forvaltningsformer har for naturen i områderne og høre mere om plejegruppens organisering og arbejde i Allindelille Fredskov.

Allindelille Fredskov

Inspirationsturen begyndte i Allindelille Fredskov, hvor repræsentanter fra Danmarks Naturfredningforenings lokale, frivillige plejegruppe var sat i stævne for at vise rundt i skoven.

Her holdt de to frivillige Axel Frederik Møller og Jimmy Lassen spændende oplæg om områdets særlige geologi og natur og deres arbejde med at pleje området.

Allindelille Fredskov huser en række sjældne arter og sårbare naturtyper, som naturplejen skal være med til at forbedre forholdene for. Det drejer sig blandt andet om rydning af krat og skov, der skal genskabe skovlysninger samt høslæt og græssende kvæg, der skal sikre en lav og artsrig vegetation.

Nogle af de sjældne arter, der er knyttet til skoven – herunder rød skovlilje, blåtoppet kohvede, flueblomst og nikkende flitteraks – blev registreret på turen.

Grøn pragttorbist
– elegant bille med smag for ældre træer

Desuden huser Allindelille Fredskov den i Danmark sjældne og smukke bille, grøn pragttorbist, der er knyttet til gamle og gerne syge træer på solrige steder. Billens larver lever og udvikler sig i overgangene mellem levende og dødt ved. Derfor er et ældre, levende træ med skadede og døde grene et godt levested for grøn pragttorbist.

Suserup Skov

I Suserup Skov har naturen passet sig selv i over 100 år, hvilket gør skoven til en spændende lokalitet for forskning i, hvordan en urørt skov udvikler og ændrer sig.

Bortset fra på en lille trampesti til besøgende, kan træerne i Suserup Skov spire, leve og dø uden menneskelig indblanding. Det har medført en tæt og vild skov med en blanding af træarter og mange gamle, ofte høje løvtræer som ask, lind, bøg og ær samt masser af dødt ved, der ligger på kryds og tværs og har et rigt liv af insekter og svampe.

Se billeder fra inspirationsturen i gallerierne herunder:

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.