Mange ødelagte kildevæld,
men her risler de igen

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Mange kildevæld er drænet for at dyrke jorden. Det har ødelagt kildernes naturlige forløb over mose og eng. Men nu har vi genoprettet flere kildevæld, hvor der har været intensivt drænet i Naturfondens naturområde Engene ved Villestrup Å.

Vi har sammen med Mariagerfjord Kommune lukket et utal af drænrør og omkring 600 meter grøfter. Vi har genoprettet to bassinkilder og gendannet 150 m kildevældsbæk.

Nu kan naturen trives igen i det genoprettede område. Før var det et udtørret landskab med dybe grøfter. Fremover kan man se et naturligt område af rigkær med klukkende kildebække, der leder vandet ud i Villestrup Å, ligesom for 100 år siden.

Den genskabte natur hjælper områdets truede og sjældne dyr og planter. Den truede plante afbidt høgeskæg har et af sine sidste levesteder i Danmark i nærheden. Den får nu nye levesteder lige som vilde og fredede orkideer som maj-gøgeurt og plettet gøgeurt. Farvestrålende sommerfugle som den sjældne violetrandet ildfugl, dukatsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl samt den nuttede og truede brun bjørnesvirreflue kan flytte ind i området, når planterne er begyndt at gro igen.

Se også TV 2 Nords indslag:

Fakta om Engene ved Villestrup Å

  • Naturfonden og Mariagerfjord Kommune genopretter Engene ved Villestrup Å, som flere steder har været opdyrket.
  • Alle kan opleve områdets kildevæld med rislende, klart vand, der pibler op fra jorden.
  • Vandet giver liv til blomstrende orkidéer og flere andre vilde planter. Det betyder flere sommerfugle og andre insekter, og dermed også mere mad til fugle og andre dyr.
  • Genopretningen giver bedre vilkår til planter som orkidéerne maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og sump-hullæbe, engblomme, den kødædende vibefedt og den truede afbidt høgeskæg.
  • Sommerfuglearter, som f.eks. violetrandet ildfugl, vil få bedre vilkår. Det samme gælder odder og isfugl.
  • Klimaet kan skånes for op mod 600 tons CO2, når vandet flyder igen, viser de foreløbige undersøgelser.

Et væld af rene kilder

Syd for den gamle Rold Skov, hvor Villestrup Å har sit udspring, løber åen i en stor, åben dal. I ådalens sider vælder kildevand frem, og der findes flere af de spektakulære bassinkilder. Her bobler vandet frem på søens bund som fra en vulkan.

Intet andet sted i Danmark findes så mange kilder som i området ved Rold Skov. Det hænger sammen med den kalkrige undergrund, hvor grundvandet presses op igennem sprækker i undergrundens kalk og op til overfladen. Vandet, der pibler ud overalt i ådalens sider og løber videre i Villestrup Å, er noget af det reneste kildevand, der findes i Danmark, fordi det er dannet under en af Danmarks største og ældste skove, Rold Skov.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.