Fonden har modtaget sine første donationer

Jørn Jespersen fik i 2013 Nykredits Jubilæumspris på 40.000 kr. for sit arbejde som formand for Natur- og Landbrugskommissionen. Kommissionen foreslog bl.a. oprettelsen af en uafhængig national naturfond, der skulle arbejde med naturbevaring og naturgenopretning (det der senere blev til Den Danske Naturfond), og overlod indtil fondens oprettelse pengene i Danmarks Naturfredningsforenings varetægt. Det er de 40.000 kr., som Den Danske Naturfond i dag har fået overrakt sammen med yderligere 10.000 kr. doneret af Danmarks Naturfredningsforening. De 50.000 kr. indgår direkte i fondens arbejde med at styrke dansk natur og biodiversitet.

Formanden og den øvrige bestyrelse takker både Jørn Jespersen og Danmarks Naturfredningsforening for bidraget.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.