Flere vil gøre en indsats for den lokale natur

En flot stigning i antal ansøgere til Naturfondens særlige pulje for lokale naturindsatser vidner om en fortsat stor opbakning til at sikre dansk natur i hele landet.

72 ansøgninger. I alt 57 millioner kroner. Det var resultatet, da fristen for at søge midler fra Naturfondens særlige pulje til lokale naturprojekter udløb den 5. februar 2018.
I 2016 fik en tilsvarende pulje 60 ansøgninger, hvor der i alt blev søgt om 35 millioner kroner.

Ligesom sidst kommer ansøgningerne fra det meste af landet og dækker blandt andet over projekter med naturgenopretning, naturpleje og beskyttelse af eksempelvis overdrev, enge, skove, strand- og rigkær, vådområder, søer og vandløb – ofte til gavn for sjældne eller særlige dyre- og planterarter.

Frem mod den 23. marts vil der blive udvalgt en række ansøgere, der går videre til 2. ansøgningsrunde. Øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.