De gamle skovmoser i Kollund Skov genskabes

I løbet af efteråret og vinteren 2019 vil Den Danske Naturfond og Aabenraa Kommune gå i gang med et projekt, som skal genskabe de tidligere skovmoser i Kollund Skov. Og der vil blive fældet grantræer for at genskabe den naturlige løvskov.

 I den nordlige del af Kollund Skov har der tidligere været 2 større skovmoser. Moserne er for mange år siden blevet grøftet og afvandet og tilplantet med nåleskov. Nu skal grøfterne lukkes, og den naturlige vandstand i området genoprettes. Når vandstanden hæves, vil der med tiden udvikles naturlige skovmoser med åbne vandflader, siv, pilekrat og elle- og birketræer.

Genopretningen vil påvirke et samlet areal på ca. 20 ha i den nordlige og centrale del af skoven, som igen vil få en naturlig vandstand, og der vil flere steder genopstå åbne vandflader. Arbejdet med at lukke grøfter og hæve vandstanden vil finde sted i sensommeren 2020.

Men allerede fra efteråret 2019 vil arbejdet kunne mærkes i skoven. Her fældes mange af de grantræer, som vokser i og omkring de tidligere skovmoser. Det er primært sitkagran, som fældes. Sitkagranen er en træart, som er indført fra Nordamerika og som kan hæmme udviklingen af de oprindelige løvtræer og buske. At fælde nogle af grantræerne vil derfor medvirke til at genskabe Kollund Skov som det, den oprindeligt har været – nemlig en naturlig løvskov.

Placeringen af de 2 skovmoser som genskabes i løbet af 2019-2020

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.