500 borgere med til at
skabe nye naturoplevelser

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

De mange borgere var med til at planlægge placering af stier, hegn, klaplåger og p-plads sammen med Nationalpark Mols Bjerge, Københavns Universitet og Naturfonden. Formålet er at at give naturen den vigtige hjælp, at alle kan opleve den og at høre naboers ønsker.

Borgerne var med i en række workshops og ture ud i området for at komme med forslag og tanker om udviklingen af området.

Onsdag den 20. september indvies naturområdet så for alle. Her kan alle både nyde naturområdet og høre mere om arbejdet med at inddrage borgerne på en vandring kl. 16:30.

I løbet af fire workshops blev naboer, lokale i området og andre interesserede inviteret med og inddraget i planlægningen og udformningen af det kommende naturområde. Foto: Mathias Juul Dahl
I løbet af fire workshops blev naboer, lokale i området og andre interesserede inviteret med og inddraget i planlægningen og udformningen af det kommende naturområde. Foto: Mathias Juul Dahl

Unik natur og imponerende udsigter

I 2020 købte Naturfonden arealer ved landsbyen Agri, og nu åbner Nationalpark Mols Bjerge klaplågerne til et cirka 40 hektar stort område med unikke naturværdier, imponerende udsigter og nyetablerede faciliteter i form af klaplåger, frahegning og sluser. Området er indrettet, så alle kan færdes i foldene på en god og tryg måde.

Området består af tidligere dyrket landbrugsjord samt skov- og græsningsarealer.

Omfattende monitering har afsløret mange sjældne arter.

Herunder landets eneste kendte levested for hvepsearten glat gæstehveps samt sjældne arter som mørk hvepsebi, lille lynggræshoppe og håret stikmyre.

Områdets faste beboere i form af hårdføre og robuste heste og kvæg er allerede flyttet ind, og de fleste af publikumsfaciliteterne som sluser, skiltning, afmærkede stier og bordebænkesæt, der skal gøre det lettere for besøgende at bruge området, er ved at være på plads.

Til workshoppen gav deltagerne deres bud på placering af hegn, klaplåger og stier. Foto: Mathias Juul Dahl
Til workshoppen gav deltagerne deres bud på placering af hegn, klaplåger og stier. Foto: Mathias Juul Dahl

En stor borgerinddragende proces

Efter at have købt arealerne indledte Naturfonden, Nationalpark Mols Bjerge og Københavns Universitet en borgerinddragende proces med henblik på indretning af området. I løbet af fire workshops blev naboer, lokale i området og andre interesserede inviteret med og inddraget i planlægningen og udformningen af det kommende naturområde.

”Det har været en enorm inspirerende proces, og det har været opløftende, at deltagerne er kommet med mange gode ideer og inputs til det nye område, idéer som vi nu har etableret ude i området,” siger Thomas Stampe Petersen, som er projekt- og naturmedarbejder hos Nationalpark Mols Bjerge.

På de første to workshops fik deltagerne oplæg om græsning som et effektivt middel til at beskytte biodiversiteten, og om hvordan man kombinerer græsning og friluftsliv, og der blev afholdt en fælles vandring i naturområdet og guidet tur med dyreadfærdseksperter.

I den tredje workshop var der fokus på udarbejdelse af konkrete løsninger for indretningen af det nye naturområde.

En fjerde workshop blev gennemført, da området undervejs blev udvidet med naboarealer og dermed mulighed for at lave flere og andre rekreative løsninger.

Over 500 interesserede deltog i projektet med at komme med forslag til placering af klaplåger, sluser, og rekreativ adgang til naturområdet.

Plads til friluftsliv og god adgang for publikum

Workshopsene er en del af et stort forskningsprojekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis for dialog, etablering og formidling” ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektets formål er at udarbejde en vejledning, som kan tages i brug, når man vil bruge græssende dyr som en del af naturforvaltningen.

Vejledningen skal sikre, naturen får den rette hjælp, samtidigt med at friluftslivet sikres med god adgang for gæster.

De væsentligste resultater fra forskningsprojektet vil også blive præsenteret ved åbningen den 20. september.

Praktisk om arrangementet

Åbning og vandring gennemføres onsdag den 20. september kl. 16.30 til ca. 19.00 med start på P-pladsen ved Agri (Agri Bavnehøj Vej nr. 9, 8420 Knebel). Turen er cirka 4 km i kuperet terræn. Det er vigtigt at have godt fodtøj på og beklædning efter vejret på dagen.

MOLS BJERGE

Oplev Mols Bjerges smukke landskab til fods eller på cykel. Stierne bugter sig op og ned ad bakker gennem varierede landskaber, mens du oplever den smukke natur, som er særligt vigtig for et hav af blomster, fugle og insekter. Naturfondens områder ligger smukt og kuperet midt i Nationalpark Mols Bjerge med mange gode muligheder for at gå på opdagelse i den smukke og varierede natur.

Vigtig for biodiversiteten

Området syd for Agri er et vigtigt levested for mange slags dyr, planter og svampe. Man kan opleve spændende og sjældne dyr som markfirben, humlerovbille og mange slags sommerfugle samt et væld af planter som opret kobjælde, hjertegræs og djævelsbid. Om efteråret er her også mange spændende og sjældne svampe som skarlagen vokshat og knaldrød vokshat.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.