50 pelsede naturskabere sat fri på Langeland

50 drøvtyggende stykker kvæg er nu sat ud på Skovsgaard Gods på Langeland. De er sat ud for at æde og trampe så meget som muligt, så 245 hektar ensartede marker kan blive til vild natur.

De skal smide kokasser over alt. De skal tygge græs og trave spor i jorden. Det giver lys, kanter og fordybninger i jorden, hvor der før var glat overflade og ensartet, skyggende græs.

Det skaber flere levesteder til flere vilde planter. Det giver mere mad til insekter, og det giver mere føde til fugle og andre dyr.

50 stykker kvæg er nu sat ind som pelsede naturarbejdere. Alt, de skal gøre, er at leve som vilde dyr. De skal selv finde deres føde og klare sig selv. Året rundt.

Dyrene er en afgørende del af projektet med at omlægge 245 hektar tidligere marker på Skovsgaard Gods til mere vild natur.

30 hektar med plantet nåletræ som disse skal forvandles til levende vild natur. 

Kvægracen er særligt udvalgt, fordi den både kan holde til at leve frit året rundt og kan lave tilpas ballade i det monotone landskab på de tidligere marker.

De 50 skotske højlandskvæg er en del af den støtte, Den Danske Naturfond har givet til projektet på Langeland.

Kvæg har aldrig levet naturligt i Danmark, men de efterligner de mange græsædende dyr som hjorte, der engang levede naturligt i store tal i det meste af Danmark, før mennesket omdannede naturen til marker.

Der er også planer om at købe heste og grise, som skal leve frit i området.

Lommer med fin varieret natur, områder med grævlingegrave, store myretuer og træer med fuglereder skånes for fældning.

Fakta om projektet:

  • Skovsgaard Gods på Langeland har i århundreder været drevet som landbrug og skovbrug.
  • De to naturfonde Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfond er gået sammen om et kæmpe naturprojekt, som skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur.
  • To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal gøres vildt med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som uden tilskudsfodring skal skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området.
  • Skovsgaard Gods ejes i dag af Danmarks Naturfond.
  • Hegnet til vildgræsningsprojektet og det skotske højlandskvæg er doneret af Den Danske Naturfond.
  • Den Danske Naturfond støtter dermed to af de vigtigste projekter med at sætte dyr ud i naturen. Det andet er Molslaboratoriets rewildingprojekt i Mols Bjerge.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.