Vildsvin hjælper naturen på Rye Nørskov Gods

Vildsvin skal rode rundt i Rye Nørskov, hvor de skal æde og grave sig gennem skovbunden. Det skaber plads til, at flere arter planter kan gro og trives.

Vildsvin skal rode rundt i Rye Nørskov, hvor de skal æde og grave sig gennem skovbunden. Det skaber plads til, at flere vilde arter kan trives. Alle har mulighed for at opleve vildsvinet i dets naturlige rammer. Vandreruten Århus – Silkeborg følger hegnet over en strækning på ca. 2 km, hvor der er gode mulighed for at opleve vildsvinene flere steder. Projektet udføres af private natur-ildsjæle med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Vildsvin vil æde løs af skyggende bregner og øge biodiversiteten i den urørte skov ved deres naturlige fødesøgning og færdsel i området hele året. Vildsvinene vil rode i jorden og påvirke de naturlige processer, der kan skabe mere variation og naturlig udvikling.

Vildsvinet er naturligt tilknyttet skove og lysninger, hvor de er med til at skabe nye levesteder for en lang række dyre- og plantearter.

Vildsvinet var en væsentlig del af dyrelivet i de danske urskove, inden det blev udryddet af mennesker. Med vildsvinet forsvandt den naturlige dynamik, som dyrene skabte, og dermed forsvandt levesteder for mange andre vilde arter. Det genskabes nu her.

Når et træ falder, skaber det lys til skovbunden og giver bedre livsbetingelser for bl.a. urter og insekter. Men skyggende ørnebregner overtager disse nye lysåbne arealer i skoven og gør skovbunden gold og øde. Bregnerne overtager større og større arealer.

Vildsvinet er det eneste dyr, der spiser bregner, og derfor kan sikre disse lysåbne arealer mod tilgroning.

Placeringen langs søer og en urørt skov, der ikke har været i drift siden 1997, gør området til noget ganske specielt, som næppe findes andre steder i Danmark. Det var et af de første arealer, der blev til urørt skov i Danmark.

Der findes allerede flere relativt sjældne arter i området som brunlig perlemorsommerfugl, skov-springklap, spidsplettet libel og sortspætte, og der vil være gode muligheder for, at endnu flere kan etablere sig.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Vildsvin skal græsse hele året, og det vil forhindre tilgroning og sikre en mere lysåben natur sammen med det hjortevildt, som selv går ind og ud af skoven. Det betyder bedre betingelser for en mangfoldig skov og skovbund til glæde for særligt insekter og planter.

Vision: Om 10 år vil man kunne finde flere arter af både planter og insekter, som ikke findes i dag, og skoven vil være mere vild og være levested for højere diversitet. Naturlige lysninger, som vil opstå pga. væltede træer, vil ikke længere blive overtaget af ørnebregner.

Alle har mulighed for at opleve vildsvinet i dets naturlige rammer. Vandreruten Århus – Silkeborg følger hegnet over en strækning på ca. 2 km, hvor der er gode mulighed for at opleve vildsvinene flere steder.

RESULTATER FOR NATUREN

En mere lysåben naturtype med flere arter og frodighed. Urørt skov med mere dødt ved som stammer og grene i skovbunden vil skabe mulighed for, at en række arter vil få forbedret deres levesteder. Afgræsning af området vil skabe en variation mellem de lysåbne arealer og områder med tættere skovbevoksning.

VILDSVINENE KOM FRA NICOLAS

Ideen bag projektet er opstået hos den nordjyske herregårdsjæger og naturforvalter, Nicolas Overgaard. Han har i sit daglige virke på Rye Nørskov Gods konstateret, at bregner spreder sig uhæmmet i området, og at de lysåbne og artsrige områder er i tilbagegang.

Et indgående kendskab til vildsvinets evner som dynamikskaber gav ideen til et projekt, der skal genskabe disse åbne områder på arealet.

”Området er ideelt til vildsvin og mulighederne for at opleve vildsvinet i dets naturlige habitat er endnu en af drivkræfterne bag projektet.”

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.