Vildere natur i 300 hektar skov ved Mariager

Mette og Paul vil give naturen bedre vilkår i deres skov ved Mariager Fjord. Derfor vil de sætte en lille flok heste ud i skoven. De nye naturarbejdere kan skabe bedre natur.

Mette og Paul vil give naturen bedre vilkår i deres skov ved Mariager Fjord. Derfor vil de sætte en lille flok heste ud i skoven. De nye naturarbejdere kan skabe bedre natur med flere vilde blomster, insekter, fugle og dyr. Drømmen bliver til virkelighed sammen med Mariagerfjord Kommune og med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Den smukke og varierede natur i den ca. 300 hektar store Hem Skov skal udvikles yderligere, så den kan blive en foregangsejendom for bæredygtig, naturnær skovdrift med høj biodiversitet. Derfor skal 4-6 heste afgræsse i dele af skoven, så der skabes en samlet og selvstændig naturoplevelse med blomster, insekter, fugle og dyr.

Græsningen skal forhindre tilgroning og skabe flere lysninger, hvor de blomstrende urter kan udvikle sig og give levested og føde til flere bier, sommerfugle og andre insekter.

Med projektet bliver det muligt at knytte skov og tidligere agerland sammen og derved skabe en naturtype, der ikke findes på egnen.

Folk fra lokal rideskole ser til hestene og holder øje med, at de trives.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Ved at lade heste græsse hele året i området fjernes tørt og frisk græs, og opvækst af ahorn, birk, lærk og andre træarter. Dermed gives der plads til, at hårdføre buskarter, vilde blomster og urter kan trives. Disse planter er vigtige, da de er hjemsted for en række insekter, der er fødegrundlag for bl.a. sjældne fuglearter.

Hestenes naturlige adfærd og bevægelser skaber mudder i områdets fire vådområder, som dermed kan blive hjem for nye arter som salamandere, frøer og fugle, der lever ved vådområder.

På den måde gør hestene et stort arbejde for mange små dyr, og det eneste, de skal have til gengæld er, at man sikrer, de trives og er sunde og raske.

RESULTATER FOR NATUREN

Projektets hestegræsning er en meget skånsom måde at skabe nye former for små naturområder og levesteder. Dermed forøges mangfoldigheden af planter, insekter, padder, dyr og fugle betragteligt med både sjældne og mere almindelige arter. I stedet for skarpt opdelt mark og skov bliver der en langt mere varieret naturtype, som er spændende at opleve for gæster og naturelskere i alle aldre.

Indgreb i skovens natur sker med et langt sigte, og forsigtige ændringer bliver først synlige over tid. Projektets markarealer og pilekrat vil være et varieret blomstertæppe med bier og sommerfugle og et endnu bedre fugleliv.

De fire vådområder vil huse vandplanter, salamandere og forskellige frøarter.

Skovbrynene vil være bidt tilbage, så der er indkik til de lysåbne arealer, hvor opvækst er holdt nede af hestene. Den reducerede vegetation vil naturligt give mulighed for at opleve langt mere fugle og dyreliv, og samtidig give levevilkår for sjældne planter som f.eks. hvid sækspore, en yderst sjælden orkide, der vokser på et naboareal.

Håbet er, at projektet vil skabe en unik naturperle, der kan inspirere andre i lokalområdet til at gøre noget tilsvarende og måske i fællesskab skabe et endnu større sammenhængende naturområde.

DE VIL SKABE UNIK NATURPERLE

Mette Langebæk og Paul Carsten Pedersen ejer Hem Skov og har arbejdet med ideen i en årrække sammen med deres søn David.

Familien har indgået samarbejde med biolog i Mariager Fjord kommune, Anders Horsten, for at sikre projektets faglige forankring. Han har med stor viden og lokalkendskab været afgørende for, at projektet kan gennemføres.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.