Stevns Klint får flere vilde blomster

Naturen ved Højeruplund på Stevns Klint skal have det bedre, så flere sjældne blomster kan gro og nydes af områdets omkring 120.000 årlige gæster.

Naturen ved Højeruplund på Stevns Klint skal have det bedre, så flere sjældne blomster kan gro og nydes af områdets omkring 120.000 årlige gæster, også fra Stevns Klint Trampesti. Resten af Stevns Klint kan blomstre endnu vildere, fordi projektet giver gode resultater for naturen. Stevns Klint er Unesco Verdensarv. Det private projekt realiseres med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

På Højeruplunds område ligger et overdrev med plads og lys til særlige plante- og dyrearter. Selskabet Højeruplund, der ejer og driver området, ønsker at sætte hegn op til dyr, som skal græsse for at forbedre den mangfoldige blomstring i området, der uden pleje vil springe i skov.

Afgræsning skal fremme næringsfattighed i jorden og sikre lys til de hjemmehørende planter – alt sammen for at øge diversiteten mest muligt.

Endelig er kommunikation til de mange gæster på stedet en vigtig målsætning. Derfor skal skiltning forklare naturplejen med græsning som vigtig for at forbedre biodiversiteten her, hvor vi kan se effekterne af den 5. masseuddøen i lagene i Stevns Klint.

Stevns Klint er Unesco Verdensarv – bedømt til at være det bedste sted i verden at se sporene efter den asteroide, der udryddede over halvdelen af jordens dyreliv inklusive dinosaurerne.

Trusler mod naturen, projektet skal rette op på

Projektet skal sikre arealet mod at gro til i vækster, der udkonkurrer de sjældnere og værdifulde planter.

Området vil blive mere og mere næringsrigt uden naturpleje, og det giver dårligere vilkår for mangfoldighed og de sjældne planter i området som f.eks. due-skabiose, dunet vejbred, langbladet bakketidsel og den sjældne plante almindelig mælkeurt som også er fundet her.

Endelig er der risiko for, at invasive arter som lupin kan overtage området. Det skal projektet også modvirke.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

En fast fold laves til afgræsning i kortere perioder efterår og evt. forår efter behov. Folden forsynes med låger, så publikum frit kan gå ind og ud, samt med skiltning med formidlende indhold om biodiversitet. Det kommer også ved Stevns Klint Trampesti.

Den mangfoldige flora på området ønskes i første omgang understøttet af efterårsafgræsning med får. Forsøg med afbrænding i det tidlige forår 2022 overvejes.

Der foretages en årlig bioblitz, en optælling af arter, i de første 2-3 år på området for at observere græsningens påvirkning af naturtilstanden. Om nødvendigt kan Selskabet Højeruplund fjerne trævækst, der ikke begrænses af afgræsningen.

RESULTATER FOR NATUREN

Flere vilde planter får tiltrængt plads, så de sjældne, hjemmehørende arter kan brede sig på et af de steder, hvor der er allerbedst vilkår for det i Stevns Kommune.

Arealet vil forhåbentlig blomstre med et væld af de sjældne arter, der allerede findes i dag og med forhåbentligt endnu flere af de trængte arter, fx orkideer, der kun findes ganske få steder ved Stevns Klint.

Om ti år vil det hegnede område forhåbentlig tjene som inspiration og læring for besøgende og for andre, der har arealer af en størrelse, så de kan afgræsses.

Projektet er dertil et forsøgsprojekt på at opnå den bedste pleje af arealet og vil løbende blive tilpasset formålet, at fremme den mangfoldige flora og formidle biodiversitet til gæsterne.

SAMMEN FOR VILDERE NATUR

Foreningen Selskabet Højeruplund har skabt ideen bag projektet. Samarbejdspartnere er Stevns Kommune og Verdensarv Stevns med Partnerprogrammet for Stevns Klint, som sammen arbejder for at styrke biodiversitet i hele kommunen.

Derudover bidrager Biolog Jan Pedersen – JP Biotop samt DN Stevns med dels rådgivning, vejledning og dels overvågning af naturen på området.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.