Skovsgaard

Vilde heste, kvæg og grise omdanner 245 hektar landbrugsjord til varieret natur på Langeland.

Hvordan udvikler naturen sig, når man stopper dyrkning og sætter vilde heste, kvæg og grise ud? Det er et spændende eksperiment, som Den Danske Naturfond har givet støtte til på det fine Skovsgaard Gods på Langeland.

Projektet, vi har støttet, udføres af Danmarks Naturfond, en anden selvstændig fond stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Dansk gods omdanner landbrug til vild natur

DET KAN DU OPLEVE

Gåture blandt vandhuller, heste, vilde orkidéer og smukke skove. Det nye område etableres i starten af 2021. Men allerede nu kan du gå ad fem afmærkede stier i området. Her kan du opleve den varierede natur, drikke en kop kaffe i cafeen og købe lidt lokale fødevarer i gårdbutikken. Du kan også sove i shelter.

Find ruter og kort

Der bliver lavet en friluftsplan for det nye område.

SÆRLIG NATUR

Skove, enge og vandhuller giver mulighed for et rigt dyreliv.

Fugle som vibe, dobbeltbekkasin og strandskade yngler på engene.

I den tidlige sommer springer vilde planter som engkabbelejer, ranunkler og orkidéer ud, og hvis du vil opleve det, skal du besøge engene i maj og juni.

Fra midten af foråret og frem til efteråret myldrer de 25 vandhuller med insekter, frøer og salamandere.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Rewilding-projektet omdanner et tidligere dyrket område til natur ved at sætte græsædende dyr ud.

Den tidligere landbrugsjord bliver til vildere og mere varieret natur, når den afgræsses af dyr.

Området bliver et mosaiklandskab af naturtyper og med natur, der udvikler sig løbende. Nogle skovarealer bliver mere lysåbne, andre vil måske springe i krat.

Der kommer flere strukturer på arealet, og de tørre naturtyper græsland, krat og skov vil over tid flytte rundt i landskabet.

Med den mere varierede og vilde natur, bliver biodiversiteten højere.

Hvor der før var dyrket jord med begrænsede mængder og variation i arter, kommer der flere forskellige slags vilde urter, vedplanter og insekter. Det er grundlaget for at tiltrække flere arter fugle, padder og gnavere og mindre rovdyr.

DET GØR VI FOR NATUREN

Den Danske Naturfond har givet støtte til indkøb af vildheste og kvæg, som skal afgræsse området. Vi har også finansieret en fornyelse af hegn til dyrene og indgangslåger til publikum mm.

Hegnet holder de mange dyr inde på det store areal, hvor de kan tygge, trampe, gumle og gnaske sig vej gennem området og dermed sørge for, at der kommer forskellige typer af natur, som skaber mange gode og varierede levesteder til vilde dyr, planter og svampe.

På den måde efterligner de vildtlevende dyr effekten fra tidligere tiders græsædere på naturen.

Hegn sættes op i starten af 2021.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.