Nyt overdrev ved Asbøl

12 hektar mark midt i vigtigt naturområde med mange sjældne arter er forvandlet til natur med overdrev, kratskov og sø.

I 2018 høstede man korn på marken for sidste gang. Siden er mark forvandlet til et eldorado for vilde planter og insekter med støtte fra Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Landmand Peter Hindbo på Asbølgaard vest for Kolding havde en mark på 12,2 ha, der lå midt i et smukt naturområde omgivet af overdrev, eng, skov og Truds Å.

Marken havde skrånende arealer, hvorfra der i våde år skete jorderosion til det omkringliggende areal. Det gjorde marken svær at dyrke og derfor oplagt at genoprette naturen på.

GJORT FOR NATUREN

I juli 2018 høstede man for sidste gang hvede på marken.

 

 

Marken blev derefter reolpløjet, en teknik, som så at sige vender jordlagene 180 grader. Næringsholdig jord i de øverste 20 centimeter er kommet ned i bunden, samtidig med at næringsfattig jord ned til 60 centimeters dybde er kommet oven på den næringsrige jord. Det nulstiller jorden til det, den var engang, nemlig næringsfattig jord til gavn for overdrevsplanter, der trives i næringsfattig jord.

 

 

 

To søer er anlagt ved at lukke for dræn, så søerne fyldes naturligt med vand.

 

 

Sjælden vegetation på naboarealerne er høstet og spredt på den næringsfattige jord for at få de naturlige planter til at sprede sig.

Marken er nu omlagt til overdrev og kratskov ved at lukke samtlige dræn i marken.

Kreaturer vil græsse, for at forhindre, at arealet gror til.

Biologer fra Kolding Kommune er faste samarbejdspartnere, og de besøger området en gang om året for at se, hvordan naturen udvikler sig.

RESULTATER FOR NATUREN

Det er svært at tro, at det blomsterdækkede område for bare et par år siden var mark, hvor der voksede hvede i sirlige ensformige rækker.

Den tidligere kornmark er på kort tid blevet meget vildere efter den store indsats for at genskabe naturen. Der summer af liv med mange vilde blomsterplanter i fuldt flor og insekter. Mange planter er indvandret på arealet, også flere planter, der vokser på næringsfattigt overdrev. Det har man gjort meget for at få til at lykkes.

Nu yngler vibe og lille præstekrave på det nye areal. De arter er ikke set der de seneste år.

Det tager tid at genskabe vild natur, og med tiden vil her være et smukt areal med overdrev, kratskov og mindst én mindre sø – måske med løvfrøer, som findes få kilometer fra arealet og derfor forhåbentlig vil sprede sig til søen.

Her er også set mange slags insekter som dagsommerfuglen storplettet perlemorsommerfugl, klægen chrysops caecutiens, som er ret sjælden i Danmark, og larver af Kamille-Hætteugle.

Af vilde planter kan nævnes blandt andre blåhat, almindelig kongepen, rødknæ, håret høgeurt, lancet-vejbred, almindelig hvene, velluftende gulaks, kamgræs, kær-tidsel, almindelig syre.

 

LANDMAND OMDANNER MARK TIL NATUR

64-årige Peter Hindbo er landmand med grønt bevis og har fået støtte til projektet af Den Danske Naturfond, som på et tidspunkt støttede private projekter til gavn for den vilde natur.

“Jeg har kastet mig ud i projektet, fordi jeg altid har tilbragt meget tid i naturen, og fordi vi havde en mark, der var vanskelig at dyrke. Jeg synes, det har været og er et spændende projekt. Jeg har lært meget om biodiversitet som næringsfattige planter, bier, sommerfugle og øvrige insekter og padder,” siger Peter Hindbo.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.