Mere natur og biodiversitet ved Skellerup-Linådalen

Smukke naturområder holdes lysåbne af private ildsjæle til gavn for en række truede arter som sjældne sommerfugle.

Mange flere vilde planter og insekter end tidligere på overdrev. Det er målet for at genoprette naturen i den meget smukke Skellerup-Linådal uden for Silkeborg. Den Danske Naturfond har støttet projektet.

FORMÅL

Mange arter er forsvundet eller i fare for at forsvinde fra store dele af landet, men Skellerup og Ådalens skrænter rummer stadigvæk en lang række sjældne og truede arter.

Derfor er det vigtigt at få skabt flere gode naturlige levesteder, så tilbagegang kan vendes til fremgang.

Værdifulde naturområder skal holdes lysåbent til gavn for en række truede arter – herunder sjældne sommerfugle. Det gør man ved at sætte heste og køer til at græsse året rundt, frem for kun om sommeren.

Overdrevet har været uden græsning, men ekstensiv afgræsning vil gavne sjældne arter som mark- og klitperlemorsommerfugle, lille køllesværmere og blåhathvepsebi og dens vært blåhatjordbi, men også de mere specielle svampearter.

Eksempelvis kølle-snyltesvamp der udelukkende vokser på puppen af sommerfuglelarver. Dette er også et eksempl på, de symbioser der opstår i naturen: Ingen blomster, ingen sommerfugle og ingen puppe-snyltekølle.

Ådalen og skrænterne rummer en lang række sjældne og truede arter, der er forsvundet fra store dele af landet, som mark-, klitperlemorsommerfugl, isblåfugl og engblåfugl. Engblåfugl er sidst set i 2011, men forhåbentlig findes den stadigvæk et sted i ådalen.

Sommerfuglene er indikatorer for en god naturtilstand. Trives de, vil mange andre arter også gøre det.

GJORT FOR NATUREN

Heste er sat ud i området, der skal blive til bedre levesteder for naturen, især sjældne sommerfugle.

Den Danske Naturfond støtter projektet.

Dyrene kommer til at bidrage til naturlig variation i landskabet til gavn for sjældne arter generelt, men især for sommerfugle, der både kræver lys, de rigtige planter og rigeligt af dem i blomst.

7 unghingste er sat ud i et 25 hektar stort områder. Gamle hegn er fjernet, og der er skabt sammenhæng mellem de forskellige opsplittede naturområder, der spænder over alt fra overdrev, til mose og væld, eng, skov, og så er markdrift stoppe på en række marker for at kunne skabe sammenhæng.

Samlet er der sat hegn om ca 42 hektar pt.

RESULTATER FOR NATUREN

Selv på den korte tid, projektet har været i gang, kan vi allerede nu se en tydelig effekt af, at større dyr er kommet tilbage.

Førne (vissent græs) er på vej væk, så der bliver plads til blomster, og solens stråler når jorden til gavn for de insekter, der har brug for varme

På de arealer, der tidligere var dyrket jord, er de vilde arter hastigt på vej tilbage – i første omgang er det de mere almindelige, men erfaringen er, at de sjældne følger efter.

Hestene bidrager med den dynamik, de vilde arter har brug for, for at kunne trives

PEDER ER NATURELSKEREN BAG

Peder er naturelskeren bag den vilde naturs tilbagevende.

Området er en del af hans forældres gård, hvor han er født og opvokset. Forældrene startede for 20 år siden med at græsse naturen hele året rundt, og det har haft en positiv effekt på den vilde natur.

Men Peder ville gerne sørge for mere natur, og han fået nogle af de andre lodsejere med på at samle nogle arealer til det.

Han søgte penge hos Den Danske Naturfond, som på det tidspunkt støttede private projekter til gavn for den vilde natur.

“Mange arter er forsvundet fra store dele af landet, men Skellerup og Ådalens skrænter rummer stadigvæk en lang række af de sjældne og truede arter – hvis vi skal stoppe artstabet og få dem tilbage andre steder, så er det vigtigt at vi alle bidrager til opgaven,” siger Peder Størup, som er uddannet reklamefotograf, men nu primært arbejder med natur og naturbeskyttelse.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.