Grise gnasker naturen vildere i Kragelund Mose

Hvad gør grise for biodiversiteten? Det går projektet ud på at undersøge.

Meget vild natur kan skabes, når man får hjælp af naboer, kommune og Den Danske Naturfond. Det viser Martins arbejde med at genoprette Kragelund Mose. Nu sætter han grise ud støttet af Naturfonden.

FORMÅL

Hvad gør grise for biodiversiteten? Det går projektet ud på at undersøge.

Tidligere har alene drøvtyggere samt heste og æsel været tilladt og anvendt til naturpleje. I Kragelund Mose lever i forvejen både kreaturer, vandbøfler og Exmoor-ponyer.

Man forventer, at grisene, ud over at græsse, vil bidrage positivt med forstyrrelser af jorden og dermed bryde nogle af de meget monotone arealer domineret af lysesiv og mosebunke og skabe spirebede for ny flora.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Der skal sættes hegn, som loven foreskriver. Grisene vil blive sat ud og passe sig selv.

RESULTATER FOR NATUREN

Grisene vil nok nyde at søle sig i mudderet, gnubbe sig op ad træerne, rode i jorden og i det hele taget indgå i projektets arbejde for højere biodiversitet.

Grisenes effekt på projektarealet på ca. 100 ha vil blive monitoreret over den foreløbigt seksårige forsøgsperiode og resultere i en rapport udarbejdet af Aarhus Universitet. Sideløbende vil der ske erfaringsudveksling med Vildgræsnings-projektet på Skovsgaard Gods. Projektet indgår allerede i diverse Erfa-grupper og med introduktionen af grise forventes det at der vil blive allokeret flere ressourcer til formidling både generelt men også til specifikke faggrupper.

MARTIN ER VILD MED AT GØRE NATUREN VILDERE

Martin Sandager blev naturskaber nærmest ved et tilfælde. Han havde egentlig købt en landejendom. Men han vidste ikke, at ham med i købet fik 3,5 hektar af Kragelund Mose med smuk natur. Da han første gang så sit nye eng-område, var han solgt.

Man kan næsten kalde det en natur-åbenbaring.

Han så mulighederne for at skabe endnu mere af den smukke natur, men havde aldrig prøvet det før. Han anede ikke, hvordan man gjorde for at bringe naturen tilbage. Derfor ringede han blandt andre til biolog i Vejen Kommune, Inge Nagstup, som hjalp ham i gang.

Siden har han brugt en stor del af sin fritid på at bringe naturen tilbage til Kragelund Mose.

“Naturen har givet mig meget, og her har jeg mulighed for at give noget tilbage til naturen. Det er en stor glæde og fornøjelse,” siger Martin Sandager.

Martin har tidligere fået støtte af Naturfonden til genopretningen af Kragelund Mose.

Han har også fået 15. Juni Fondens Naturprisen for sin helt særlige indsats for dansk natur og biodiversitet, for en ”ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose.”

Martin Sandager er født i 1973 i Sydjylland.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.