Genopretning af strandeng ved Fursundparken

Strandenge er reddet fra at vokse til i arter som pil og hybenroser til skade for vilde planter og insekter. Udsætning af kreaturer har medvirket til, at der nu er en stor variation af planter og dyr.

Strandenge var ved at vokse til i arter som pil og hybenroser til skade for vilde planter og insekter. Men fældning af invasive arter som pil og hybenroser samt udsætning af kreaturer har medvirket til, at der nu er en stor variation af planter og dyr. Det hele er sket takket være sommerhusejere i området og med støtte fra Den Danske Naturfond.

TRUSLER MOD NATUREN

Strandengen ved Limfjorden er fællesareal for sommerhusområdet Fursundparken og var ved at vokse til i invasive arter som pil og hybenroser. Derfor ønskede vi at genetablere engen, som den så ud før i tiden.

Arealet har tidligere været afgræsset med kreaturer, men siden sommerhusområdets etablering i 70’erne, er strandengen ikke blevet afgræsset. Det har medført, at strandengen er groet til med pil, og at den invasive art hybenrose også har bredt sig på arealet.

Området består af en mosaik af naturtyper: Arealer tidvis oversvømmet af fjorden, krat, mose, kær, søer og overdrev vekslende mellem hinanden.

GJORT FOR NATUREN

Fældning af invasive arter som pil og hybenroser samt udsætning af kreaturer har medvirket til, at der nu er en stor variation af planter og dyr. Halvdelen af arealet græsses af og den anden halvdel plejes manuelt på arbejdsdage.

RESULTATER FOR NATUREN

Her et par år efter har vi fået et stykke natur, som alle sommerhusejere og besøgende udtrykker stor glæde ved.

Det har medført en stor forskel på naturudtrykket i de to dele, og sammenlagt er der nu skabt et område, der giver liv til mange forskellige dyr, insekter og planter.

Projektet har bidraget til at skabe et spændende naturområde med stor rekreativ værdi for sommerhusområdets beboere.

LISBETH, KARSTEN, JOHN OG DE ANDRE GRUNDEJERE HJÆLPER NATUREN

Bestyrelsen i Grundejerforeningen var initiativtagere til genetableringen. Projektet blev muligt efter et samarbejde med Skive kommune.


Lisbeth og Karsten fra grundejerforeningen Fursundparken.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.