Fra dyrket jord til vild natur ved Rold Skov

Kia og Anders skaber ny natur på tidligere landbrugsjord ved Rold Skov i Nordjylland. Det nye projekt skal inspirere andre lodsejere til at skabe mere natur på deres jord.

Kia og Anders skaber ny natur på tidligere landbrugsjord ved Rold Skov i Nordjylland. Det nye projekt skal inspirere andre lodsejere til at skabe mere natur på deres jord. Projektet udføres af private natur-ildsjæle med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Målet er at omlægge ca. 7 hektar landbrugsjord til vild natur med græssende kreaturer og heste for at øge biodiversiteten og give lokale beboere et nyt naturområde.

Området ligger naturskønt på en sydvendt mark lige op ad Rold Skov, hvor der i dag drives kommerciel skovdrift og kommerciel jagt.

Målet er at skabe et stykke varieret og artsrig natur til glæde for vildtet og mennesker som en kontrast til den kommercielle skovdrift nogle få meter væk.

Det er også målet at skabe en positiv historie og være det gode eksempel, så andre lodsejere kan få indsigt i processen og dermed lyst til at følge trop til gavn for naturen. Derfor er formidling og friluftsliv også en stor del af processen.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Eksisterende agerjord omdannes til vild natur.

Reolpløjning skal bytte om på den nuværende frodige jord egnet til dyrkning og den mere lerede, sandholdige jord, som mange vilde planter skal bruge for at gro igen. Denne ombytning af jordlag skaber grundlaget for, at naturlige planter kan vokse frem og dermed erstatte korn med vilde planter. Herefter græsses med heste og kreaturer.

Mindre holme med hjemmehørende arter af blomstrende buske og træer plantes for at skabe variation i levestederne. Vi bruger udelukkende lokale og hjemmehørende arter, så mennesker skal gøre så lidt som muligt.

Holmene skal på sigt øge områdets variation og skabe nye levesteder i projektområdet.

Endelig indføres ekstensiv græsning med heste og kreaturer fra en lokal dyreholder. Græsningen skal modvirke ophobning af førne og fremme vilde planter på de nye naturarealer.

RESULTATER FOR NATUREN

Langt højere biodiversitet forventes i området end i dag. Arealet ligger klos op ad Danmarks største skov og vil derfor også tjene som en naturlig afrunding af skoven ud mod det øvrige agerland, som omkranser ejendommen.

Om 10 år er området en artsrig plet på jord med rige forekomster af hjemmehørende planter, insekter og vilde dyr. Flere naboer og andre lodsejere længere væk er blevet inspireret af projektet og er selv gået i gang med at etablere arealer til gavn for højere biodiversitet.

De omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner besøger området som en naturlig del af deres undervisning og lærer om betydningen af vilde arter, og at vi som mennesker har et valg for den måde vi ønsker at leve.

KIA OG ANDERS VIL FÅ NATUREN TIL AT BLOMSTRE IGEN

Ideen til projektet er opstået hos lodsejere Kia og Anders Hoffgaard og biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune.

Kia og Anders Hoffgaard købte ejendommen i 2019 og rådførte sig i den forbindelse med kommunen om mulige initiativer til glæde for natur og miljø. I takt med at Mariagerfjords Biodiversitetsstrategi blev udarbejdet, formede projektet sig.

 ”Det er særligt at vi kan få lov til at bygge broen fra Danmarks største skov og ud i det åbne land med artsrig kile til glæde for flora og fauna. På sigt kan vi jo håbe, at naboerne bliver inspireret af resultaterne og lægger deres jord om også, således at arealet med høj biodiversitet udvides,” siger biolog Anders Horsten, der glæder sig til at komme i gang med projektet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.