NYE LEVESTEDER TIL SJÆLDNE LØVFRØER

Truet bestand af løvfrøer har fået nye vandhuller ved Roneklint på Sjælland. Alle kan opleve de kvækkende frøer i i det smukke naturområde i maj.

Nye vandhuller til truet bestand af løvfrøer er gravet ved Roneklint på Sjælland, og bestanden reddet fra at forsvinde. Alle kan opleve de kvækkende frøer i maj.  Samtidig er enge i området blevet vildere med græssende kreaturer. Projektet er udført af private naturelskere med støtte fra Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Ved sydsiden af Præstø Fjord nær landsbyen Roneklint ligger skov- og overdrevsområdet Bøndernes Egehoved. Det blev fredet i 1926, og det er et af de kun tre steder på Sjælland, hvor løvfrøen har overlevet.

Indtil midt i 1980´erne var der en stor bestand. Men forværring af deres eneste ynglevandhul gav en voldsom tilbagegang, og i 1989 var der kun fem hanner tilbage.

Det år begyndte en indsats for at redde bestanden, og den voksede igen gradvis indtil den kulminerede med ca. 180 hanner i 1998.

Derefter gik det igen tilbage, og i de senere år har bestanden ligget på omkring 30 hanner. Bestanden led i nogen grad af indavl, og dens overlevelse på langt sigt var truet.

GJORT FOR NATUREN

Otte nye vandhuller er anlagt, heraf fire hos grundejer Svend-Erik Jensen og fire hos naboen mod sydøst.

Løvfrøer er udsat ved de nye vandhuller. Løvfrøerne er opdrættet ud fra den oprindelige bestand.

Derudover blev der lavet et par stenbunker og et 80 m langt stengærde for at styrke den meget svage bestand af markfirben i området.

Endelig blev der lavet en nedgravet ”flagermusekælder”, som skulle tjene til overvintringssted for flagermus.

RESULTATER I NATUREN

Antallet af kvækkende løvfrøer er nu større end på noget tidspunkt siden første optælling i 1985.

Det fine resultat hænger ikke mindst sammen med bevillingen fra Den Danske Naturfond. Den gjorde det muligt at skabe et stort område med kvækkende løvfrøer overalt.

Løvfrøerne har formeret sig godt i de foregående år, og den store bestand kan holde sig selv ved lige.

Løvfrøerne har ved egen kraft spredt sig fint i området. De har også spredt sig til de fjerneste af de vandhuller, der er lavet 900 meter fra frøernes oprindelige forekomst. Det er nogle af de vandhuller, som er finansieret af Naturfonden.

Det betyder både en god sikring af bestanden mod indavl i fremtiden og en stor naturoplevelse for mennesker.

Oplev dem i maj

Når man befinder sig midt i området en lun maj-aften, kan man høre mange løvfrøkor fra alle mulige retninger.

Særligt gode muligheder for at se og høre de kvækkende løvfrøer er der i vandhullerne lige ved siden af shelteret.

Langs de anlagt stier er der også gode muligheder for at se løvfrøerne om dagen, når de sidder fremme på planterne i solskinsvejr.

Også en anden truet art, spidssnudet frø, har fået gavn af projektet. Den eneste forekomst af arten i vid omkreds var meget tæt på at uddø, men den har haft gavn af projektet.

Smukkere og vildere natur

Hele projektet har ændret landskabet i området. Der er nu skabt et samlet afgræsset overdrevsområde på ca. 35 ha, hvor der før kun var æbleplantage og marker.

Det ligger smukt ved indkørslen til Roneklint med udsigt ud over Præstø Fjord og øger områdets turistmæssige værdi og landskabelige herlighed.

Shelter og stier benyttes flittigt.

BIOLOG OG GRUNDEJER GIK SAMMEN FOR NATUREN

Biolog og padde-ekspert Kåre Fog fik sammen med to grundejere, Svend-Erik Jensen tv er den ene, fik idéen til projektet for dels at redde den truede bestand af de sjældne løvfrøer ved Roneklint, dels at skabe et større naturområde, hvor naturen kan trives samtidig med, at alle kan opleve den.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.