Nye gydebanker til havlampret og ørred i Tversted Å

Renere vand, flere vilde insekter, bløddyr, fisk, fugle, vandplanter og pattedyr som odder i Tversted Å.

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, TNVP, har restaureret Tversted Å til en naturperle med en rig bestand af ynglende ørred og etableret et grundlag for ynglende havlampretter. Projektet gavner også andre arter som isfugl, odder og laks.

Naturfonden har støttet naturens tilbagevenden.

FORMÅL

Skabe grundlag for en bestand af den beskyttede fisk havlampret i Tversted Å og Tannisbugt.

Det er målet at skabe grundlag for en naturlig bestand af havlampret, som kan yngle, ved at få lavet nogle effektive gydebanker og opvækstområder for havlampret, som også kan bruges af åens øvrige dyr.

Indsatsen vil samtidig forbedre de fysiske forhold i og omkring åen.

Et underliggende formål er at skabe god økologisk tilstand i Tversted Å med bl.a. en selvreproducerende bestand af ørreder via en massiv indsats i oplandet. Her falder regnen, og vandets kredsløb begynder.

Indsats for ynglende vampyrfisk

Tversted Å løb indtil for 100 år siden sammen med sin storebror Uggerby Å inden om klitterne. I den meget større Uggerby Å blev der i samme periode bygget et vanddrevet elværk – Bindslev Gl. Elværk, der eksisterer den dag i dag.

Hermed blev de ferskvandsynglende, men havgående fisk som hav- og flodlampretter, havørred og laks forhindret adgang til 256 km vandløbsopland eller fiskebørnehave.

I årene omkring 2010 blev der hver sommer observeret ynglende, kæmpestore havlampretter, “vampyrfisk”, i nogle murbrokker lige nedenfor elværket.

DTU-undersøgelser fandt ingen yngel, så gydningen har været forgæves.

Lamprettens yngel driver passivt nedstrøms og vokser op i delta eller mudderbanker, som der er mange af i nederste halvdel af Tversted Å, som løber naturligt slynget.

Kig forbi Elværket om foråret ca. 20 m efter udløbet fra turbinerne.

Video af gydende vampyrfisk ved Bindslev Elværk:

GJORT FOR NATUREN

Syv gydebanker er etableret nedstrøms Tannisbugtvej. Hertil er der ryddet vegetation og udlagt træ i vandløbet.

Der er opsat infotavler, broer over vandet, stier og adgang for at byde besøgende velkommen til naturoplevelserne og formidling om vandløbets dyr, og hvem der står bag initiativet.

RESULTATER FOR NATUREN

Projektet skaber generelt renere vand, flere fisk og insekter. Sammen udgør det standpladser på stenbankerne til vandstær, isfugl, odder, havørred mf.

De lokale ildsjæle i foreningen genopretter naturen på land og i vand i den skønne bynære ådal med udspring i de store naturområder omkring den sydlige del af Skagen Odde.

Naturfonden har støttet projektet med de materialer, som skolebørn og medlemmerne af foreningen har lagt ud i vandløbet.

Gydegrus og sten til vandløbets fisk og insekter har skabt iltholdigt rislende vand, som er forudsætningen for liv i vandmiljøet.

Værd at vide

Tversted Å har siden 2015 totalt ændret karakter fra en erosions- og sandplaget å brugt til regn- og spildevand til en ren, forholdsvis klarvandet å med høller og stryg, og der er opnået miljømålet god økologisk tilstand på strækninger.

Åen er om sommeren proppet med blomstrende vandranunkel, fisk og insekter til isfugl, odder og vandstær m.fl.

Dog er havlampret stadig ikke set, men de er heller ikke så nemme at finde. De reagerer ikke rigtig på elfiskeri, eller opholder sig i vandløbet samtidig med normalt elektrofiskeri.

Men gydning er næppe sket, da de efterlader en grube ti gange større end en tilsvarende størrelse Havørred.

Tversted Å er i dag kommunens eneste vandløbssystem med en selvreproducerende bestand af ørreder, her udsættes ikke længere yngel.

Pengene fra udsætningerne er som de første i landet konverteret til grus, fremfor udsætninger af opdrættet, elfisket yngel.

Tversted Å har Vendsyssels 6. bedste gydestræk og kommunens bedste.

SØREN OG KUMPANERNE SKABER MERE NATUR - BØRN HJÆLPER TIL

Søren og hans kumpaner i foreningen står bag, men det er lodsejerne der gør det umulige muligt. Foreningen driver projektet med økonomisk støtte fra Naturfonden og med hjælp fra lokale ildsjæle, lodsejere, skoler, ikke mindst bestyrelsen.

Foreningen ønsker at skabe en helhedsorienteret natur, der både tilgodeser og inddrager biodiversitet på land og i vand, men også inddrager lokalsamfundet, lodsejeren og naturnørderne/-entusiasterne.

Børn oplever naturen

Foreningen har som overordnet mål at få flere børn (og deres familier) mere ud i naturen. Derfor har foreningen fra starten inddraget skolebørnene i naturprojekter, så de har været med til at etablere gydebanker, sætte hegn op, registrere insekter i vandløb mm. Vi samarbejder med folkeskolerne i Sindal Skoledistrikt.

Planen er at ombygge en gård til et undervisningslokale/minilaboratorium/kursuskøkken/gammeldags høloft til eleverne midt ude i naturen. Et gammelt stuehus er blevet lejet i 30 år og bliver allerede flittigt brugt af skolerne, særligt efter corona-nedlukningen, hvor meget af undervisningen skal foregå udendørs.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.