Kommunikationspakke til firmasamarbejder

Tak, fordi I ønsker at sikre mere vild natur til gavn for biodiversiteten og os alle.

Vi udsteder et NATURBEVIS til jeres virksomhed (uden ramme) for alle donationer over 4.800 kr./400 m2. For hver 12 kr., sikrer I én m2 natur, og vi omregner støtten til m2. Alle beviser printes på tykt, certificeret kvalitetspapir.

100 % af jeres donation går til at sikre mere plads til naturen i Danmark. I får altid besked om, hvilket naturområde jeres donation er gået til, når vi offentliggør køb af nyt naturområde.

Nedenfor finder I gratis materialer at bruge i jeres kommunikation om jeres indsamling eller produktsalg i samarbejdsperioden.

Kommunikationsmaterialer til fri brug

Tekst til brug i jeres kommunikation om samarbejdet

Vi (Firmanavn) bevarer biodiversiteten i Danmark. Vores donation sikrer (donation/12 kr. = antal m2) mere værdifuld natur, som Den Danske Naturfond frikøber, beskytter og genopretter til glæde for os alle nu og i al fremtid. Sammen med Naturfonden gør vi Danmark grønnere m2 for m2.

We (Company Name) preserves the biodiversity in Denmark. Our donation  ensures (donation /12 kr. = number of m2) of more valuable nature, purchased by the The Danish Nature Fond. The nature area is conserved, restored and is free to visit for everybody now and forever. Together with the Nature Fund, we make Denmark greener m2 by m2.

Billede til brug i jeres kommunikation

Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billede.

Anvender I andre billeder, end de her angivne, beder vi jer få godkendt hos Naturfonden inden offentliggørelse. Det er vigtigt for Naturfonden, at dansk natur og arter vises korrekt.

Foto: Jesper Edvardsen.

Terne, Mandø.
Hestsbjerg Skov på midtfyn.
Kraruplund ved Varde.

 Input til overskrifter i kommunikation om produktsalg med donation:

 1. ”Virksomhedsnavn giver x-beløb per solgt (produkt) til at gøre Danmark grønnere”
 2. ”Vi gør Danmark grønne med Den Danske Naturfond”
 3. “Firmanavn støtter vild natur med (eks. én) m2 hver gang du køber et produkt”
 4. Firmanavn bidrag til mere biodiversitet hver gang du køber et produkt (produktnavn)

Input til tekst til ekstern kommunikation ved en donation

 1. Firmanavn ønsker at bidrage til et grønnere Danmark og donerer (donation/12 kr.= antal m2) m2 til Den Danske Naturfond.
 2. Vi/firmanavn sikrer biodiversiteten ved at genoprette (donation/12 kr. = antal m2) m2 vild natur i Danmark hvert år de næste (antal) år.
 3.  Vores bidrag til mere vild natur er (donation/12 kr. = antal m2) m2 stort!
 4. Vi/firmanavn giver naturen plads – (donation/12 kr. = antal m2) m2 svarende til (antal) fodboldbaner får Danmark.

Input for headlines in communication about product sales with donation:

 • Company name donates x amount per sold (product) to make Denmark greener
 • We make Denmark green with the Danish Nature Foundation
 • Company name supports wild nature with (e.g. one) m2 every time you buy a product
 • Company name contributes to more biodiversity every time you buy a product (product name)

Text input for external communication for a donation

 • Company name wants to contribute to a greener Denmark and donates (donation/12 DKK = number of m2) m2 to the Danish Nature Foundation.
 • We/company name ensure biodiversity by restoring (donation/12 DKK = number of m2) m2 of wild nature in Denmark every year for the next (number) years.
 • Our contribution to more wild nature is (donation/12 DKK = number of m2) m2 big!
 • We/company name gives nature space – (donation/12 DKK = number of m2) m2 corresponding to (number) football fields in Denmark.

Om Den Danske Naturfond

Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.

The Danish Nature Fund
The Nature Fund purchases, conserves and restores nature in Denmark. We create unique nature experiences for everybody and our conservation is forever. The Fund is independent, private and non-profit.

See all nature areas (in Danish) Se naturområderne.

E-mailsignatur dansk
E-mailsignatur engelsk

Billede til brug i jeres kommunikation eks. SoMe eller hjemmeside

Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billedet.

NaturfondenEmblem_blå_dk
NaturfondenEmblem_blå_eng
Naturfondenemblem_orange_dk
NaturfondenEmblem_orange_eng
NaturfondenEmblem_grøn_dk
NaturfondenEmblem_grøn_eng

KONTAKT

Mette Christensen

Fundraising, erhverv
mc@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7405

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.