Fonden gennemfører projekter, som skaber ny og bedre natur, bidrager til at sikre den biologiske mangfoldighed og skaber bedre plads til dyr, planter og svampe. I dette arbejde indgår også en indsats for et forbedret vandmiljø og et bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I vedtægterne er formålet formuleret som følger:

“Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal opfylde sit formål ved

Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter. Fonden skal herudover arbejde for renere vandmiljø, herunder reduceret udledning af næringstoffer, som led i sine aktiviteter. Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på udledningen eller bindingen af drivhusgasser, som fondens bestyrelse kan inddrage i sin beslutninger.

Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet.”

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.