Giv et minde, der ikke visner

Opret mindeindsamling

Både når du samler ind ved en begravelse/bisættelse eller ønsker at skabe et varigt minde, så er det let at oprette en mindeindsamling på få minutter.

Opret mindeindsamling

eller giv et bidrat til en mindeindsamling

Giv en mindegave

En mindegave er en meningsfuld måde at sige farvel på. Design et smukt kort og giv det sammen med din mindegve.

Giv en mindegave

”Det var en meget smuk begravelse. Vi havde fravalgt blomster og samlede i sted ind til en skov. Jeg er glad for at min mands minde levere lever og gror videre. Det er en god måde at mindes ham på”

– Citat Hanne H.

HVAD ER EN MINDEGAVE?

1) Opret mindeindsamling

Det er enkelt at oprette en indsamling. Klik på ”opret mindeindsamling” og noter afdødes navn, dato for begravelsen samt kontakt informationer.

4) Tak

2 dage efter begravelsen sender vi en liste med navnene på alle, der har støttet mindeindsamlingen.

2) Annonce og bidrag

Bidrag gives via hjemmesiden: naturfonden.dk/mindegave. Forslag til tekst i dødsannoncen: “…”

5) Mindebevis

I modtager et unikt mindebevis med afdødes navn og hvor meget natur der bevares

3) Begravelsen

Når I vælger at give en mindegave, så vil det være færre blomster til begravelsen. Vi sender et lys og et mindekort på vegne af alle der er har bidraget til den fælles mindegave

6) Se mindet gro

I bliver inviteret med ud og se den natur, som mindegaven har været med til at sikre

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Maya Schuster

ms@ddnf.dk
Tlf.: 2481 7747

Kim Skytte Graae

ks@ddnf.dk
Tlf.: 2481 3580

Arv og testamente

Hvis du vil være med til at sikre fremtidige generationer adgang til en rig natur, kan du betænke Den Danske Naturfond dit testatmente

BESTIL ARVEMATERIALE

Vores projekter

Kortet viser fondens indsatser for bedre natur. Her kan du læse om fire markante naturområder.

Mandø

Mandø ligger midt i Vadehavet. På Mandø findes en af de største og mest unikke koncentrationer af trækfugle og ynglende engfugle. Men flere af fuglene har været i tilbagegang. Naturfondens projekt er med til at vende udviklingen.

Kollund Skov

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord. Skoven skal udvikle sig til en gammel, urørt skov og bliver et bedre levested for mange sjældne arter. Bland andet bjergsalamanderen og sortspætten.

Hammer Bakker

Lige nord for Aalborg hæver de 2000 hektar store Hammer Bakker sig. Efter istiden var bakkerne øer i et stort hav. Da havet trak sig tilbage, blev området beboet, og den oprindelige naturskov blev gradvist fældet. Heder og overdrev bredte sig, indtil bakkerne for ca. 100 år siden blev tilplantet med tæt nåleskov. Nu skal naturen tilbage.

Bøtøskoven

Skoven ved Bøtø ligger ud til Østersøen og er et varieret, åbent skovlandskab med græssende dyr. Der er mange lysninger, små vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

Opret mindeindsamling

Både når du samler ind ved en begravelse/bisættelse eller ønsker at skabe et varigt minde, så er det let at oprette en mindeindsamling på få minutter.

Opret mindeindsamling

eller giv et bidrat til en mindeindsamling

Giv en mindegave

En mindegave er en meningsfuld måde at sige farvel på. Design et smukt kort og giv det sammen med din mindegve.

Giv en mindegave

Om fonden

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.

Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

Den Danske Naturfond er en privat fond, der er stiftet i 2015.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.